Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Competente
Competente

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Competente

     CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente
                ↳ Sectiunea 2: Abilitari, sarcini si competente


Articolul 58 - Competente

(1) Fiecare autoritate de supraveghere are toate urmatoarele competente de investigare:
a) de a da dispozitii operatorului si persoanei imputernicite de operator si, dupa caz, reprezentantului operatorului sau al persoanei imputernicite de operator sa furnizeze orice informatii pe care autoritatea de supraveghere le solicita in vederea indeplinirii sarcinilor sale;
b) de a efectua investigatii sub forma de audituri privind protectia datelor;
c) de a efectua o revizuire a certificarilor acordate in temeiul articolului 42 alineatul (7) ;
d) de a notifica operatorul sau persoana imputernicita de operator cu privire la presupusa incalcare a prezentului regulament;
e) de a obtine, din partea operatorului si a persoanei imputernicite de operator, accesul la toate datele cu caracter personal si la toate informatiile necesare pentru indeplinirea sarcinilor sale;
f) de a obtine accesul la oricare dintre incintele operatorului si ale persoanei imputernicite de operator, inclusiv la orice echipamente si mijloace de prelucrare a datelor, in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul procesual intern.
(2) Fiecare autoritate de supraveghere are toate urmatoarele competente corective:
a) de a emite avertizari in atentia unui operator sau a unei persoane imputernicite de operator cu privire la posibilitatea ca operatiunile de prelucrare prevazute sa incalce dispozitiile prezentului regulament;
b) de a emite mustrari adresate unui operator sau unei persoane imputernicite de operator in cazul in care operatiunile de prelucrare au incalcat dispozitiile prezentului regulament;
c) de a da dispozitii operatorului sau persoanei imputernicite de operator sa respecte cererile persoanei vizate de a-si exercita drepturile in temeiul prezentului regulament;
d) de a da dispozitii operatorului sau persoanei imputernicite de operator sa asigure conformitatea operatiunilor de prelucrare cu dispozitiile prezentului regulament, specificand, dupa caz, modalitatea si termenul-limita pentru aceasta;
e) de a obliga operatorul sa informeze persoana vizata cu privire la o incalcare a protectiei datelor cu caracter personal;
f) de a impune o limitare temporara sau definitiva, inclusiv o interdictie asupra prelucrarii;
g) de a dispune rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii, in temeiul articolel


Alte dispozitii din CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente:
♦ Art. 51 - Autoritatea de supraveghere
♦ Art. 52 - Independenta
♦ Art. 53 - Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere
♦ Art. 54 - Norme privind instituirea autoritatii de supraveghere
♦ Art. 55 - Competenta
♦ Art. 56 - Competenta autoritatii de supraveghere principale
♦ Art. 57 - Sarcini
♦ Art. 59 - Rapoarte de activitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)