Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Evidenta gestionarii cererilor de exercitare a drepturilor persoanelor carora le sunt prelucrate datele personale

Protectia datelor | GDPR Evidenta gestionarii cererilor de exercitare a drepturilor persoanelor carora le sunt prelucrate datele personale

Protectia datelor | GDPR

Evidenta gestionarii cererilor de exercitare a drepturilor persoanelor carora le sunt prelucrate datele personale

Atat cand actioneaza ca operator cat si ca persoana imputernicita, este recomandabila pastrarea de catre operator a unei evidente clare a raspunsurilor date in contextul cererilor persoanelor vizate de exercitare a drepturilor specifice in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal. Astfel:
 
a) Operator trebuie sa aiba dovezi clare scrise (inclusiv continand raspunsurile si data transmiterii acestora) care sa ateste indeplinirea obligatiilor specifice in materie; recomandam pastrarea evidentei pe doua paliere: solicitari primite cu toate informatiile aferente cu evidentierea datei primirii acestora si respectiv raspunsuri transmise, cu evidentierea datei transmiterii raspunsurilor, iar unde este cazul de prelungire a termenului de raspuns dupa o luna, cu indicarea clara a motivului prelungirii.
b) Persoana imputernicita trebuie sa aiba dovezi scrise care sa sustina transmiterea in termen util a informatiilor solicitate respectiv implementarea in mod rezonabil a masurilor necesare pentru conformarea cu drepturile specifice ale persoanelor vizate a operatorilor care le solicita informatii / luarea de masuri specifice.
Este preferabila pastrarea dovezilor in forma scrisa. Cu toate acestea, daca persoana vizata solicita anumite informatii oral, este admisibila si pastrarea unor dovezi ale inregistrarilor care sa ateste raspunsul acordat unor asemenea solicitari.


Sursa: GHID DE BUNE PRACTICI privind principalele obligatii ale operatorilor conform Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR)Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Protectia Datelor cu caracter personal. Afla mai multe si despre:

Desemnarea responsabilului cu protectia datelor (DPO)

Pentru a indruma modul in care sunt gestionate datele cu caracter personal in cadrul unui operator sau al unei persoane imputernicite de operator, in anumite situatii, este necesara o persoana care sa exercite o misiune de informare, de consiliere si ...

Rolul responsabilului cu protectia datelor (DPO)

Desemnarea unui responsabil cu protectia datelor este obligatorie din 25 mai 2018, raportat la dispozitiile art. 37 - 39 din Regulamentul General privind Protectia Datelor. Acesta are rolul: - sa informeze si sa consilieze operatorul sau persoana imp ...

Cartografierea prelucrarilor de date cu caracter personal

Toti operatorii din sistemul public, persoanele imputernicite de operator, precum si operatorii din sistemul privat cu peste 250 de angajati, au obligatia cartografierii prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate, raportat la prevederile < ...

Prioritizarea si etapizarea actiunilor de intreprins in domeniul prelucrarii datelor personale

Operatorul si persoana imputernicita de operator identifica actiunile care trebuie intreprinse pentru conformarea la cerintele impuse de RGPD. Se prioritizeaza aceste actiuni in functie de riscurile pe care le prezinta prelucrarile efectuate pentru d ...

Indeplinirea obligatiei privind tinerea evidentelor prelucrarilor datelor

Din interpretarea art. 30, para. 5 din Regulament, rezulta ca obligatia mentinerii unei evidente a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal incumba, de principiu, intreprinderilor sau organizatiilor cu peste 250 de angajati.
&nb ...

Externalizarea gestiunii datelor utilizate in activitatea operatorilor (servicii de cloud, servicii de gestiune a datelor / documentelor)

Executarea in practica a acestor obligatii ce deriva din externalizarea gestiunii datelor cu character personal este lasata la latitudinea operatorilor, motiv pentru care nu poate fi exclusa utilizarea unor metode si proceduri de externalizare a date ...


EXPLICATII. PROCEDURI. GHIDURI. MASURI NECESARE

Privind protectia si circulatia datelor cu caracter personal, destinate atat persoanelor vizate, cat si operatorilor sau reprezentantilor acestora.

Mai multe


AUDIT. IMPLEMENTARE. RESPECTARE GDPR

Oferim servicii specializate de protectia si circulatia datelor personale, integrate sau in completarea serviciilor juridice in domeniul relatiilor de munca si comerciale.

Solicita servicii

Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)