Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Politici de arhivare a datelor cu caracter personal

Protectia datelor | GDPR Politici de arhivare a datelor cu caracter personal

Protectia datelor | GDPR

Politici de arhivare a datelor cu caracter personal

Scopul politicilor de arhivare va fi acela de a asigura un flux corespunzator al dosarelor sau lucrarilor inactive si al datelor cu caracter personal din aceste dosare/lucrari.
Fara ca enumerarea sa fie limitativa, urmatoarele sunt cazuri in care un datele devin inactiv:
- necesitatea/contractul referitor la cauza respectiva a incetat, altfel decat prin reziliere pentru culpa uneia dintre parti;
- chiar daca nu a survenit incetarea contractului/necesitatii, in cauza respectiva nu s-au mai facut demersuri in ultimele (12) luni;
Atunci cand o necesitate de prelucrare a devine inactiva, operatorul:
- va verifica situatia specifica si va identifica datele cu caracter personal prelucrate in situatia respectiva;
- va analiza, pentru fiecare categorie de date prelucrate, daca exista motive justificate pentru retinerea lor in continuare. In cazul in care se vor identifica date cu caracter personal care nu mai sunt necesare, acestea se vor anonimiza sau se vor sterge. Datele din situatiile/cauzele inactive pentru retinerea carora exista temei vor fi arhivate, cu respectarea garantiilor privind securitatea datelor.
Important, datele cu caracter personal arhivate nu au un regim juridic derogatoriu, acestora aplicandu-li-se toate prevederile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


Sursa: GHID DE BUNE PRACTICI privind principalele obligatii ale operatorilor conform Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR)Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Protectia Datelor cu caracter personal. Afla mai multe si despre:

Consecintele dezvaluirii datelor cu caracter personal

Se produce o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal atunci cand exista o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal ...

Stocarea datelor cu caracter personal

Acest principiu care guverneaza prelucrarea datelor cu caracter personal prevede ca datele cu caracter personal trebuie sa fie pastrate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara prelucrarii pentru scopul identificat. Principiul stocarii limit ...

Politici de stergere a datelor cu caracter personal

Scopul politicilor de stergere va fi acela de a stabili, pentru fiecare categorie de date cu caracter personal, perioada de stocare si procedura ce urmeaza a fi aplicata dupa expirarea acestei perioade - stergerea definitiva sau, dupa caz, anonimizar ...


EXPLICATII. PROCEDURI. GHIDURI. MASURI NECESARE

Privind protectia si circulatia datelor cu caracter personal, destinate atat persoanelor vizate, cat si operatorilor sau reprezentantilor acestora.

Mai multe


AUDIT. IMPLEMENTARE. RESPECTARE GDPR

Oferim servicii specializate de protectia si circulatia datelor personale, integrate sau in completarea serviciilor juridice in domeniul relatiilor de munca si comerciale.

Solicita servicii

Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)