Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Dezvaluiri de date personale la solicitarea autoritatilor publice. Limitele dezvaluirilor

Protectia datelor | GDPR Dezvaluiri de date personale la solicitarea autoritatilor publice. Limitele dezvaluirilor

Protectia datelor | GDPR

Dezvaluiri de date personale la solicitarea autoritatilor publice. Limitele dezvaluirilor

Art. 6 para. 1 lit. c) din Regulament prevede ca prelucrarea datelor cu caracter personal este legala daca, printre altele, "prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului".
Ca atare, operatorii pot transmite date cu caracter personal pe care le prelucreaza catre autoritati publice doar daca si in masura in care, in principal:
a) Aceasta se manifesta intr-o obligatie legala pentru acestia;
b) Autoritatea care solicita aceste informatii are competenta in domeniu, verificata in prealabil de catre operatorul caruia i se solicita transferul;
c) Operatorul asigura un nivel de protectie adecvat al datelor prelucrate si astfel transmise;
d) Transferul se realizeaza cu respectarea principiilor prevazute de GDPR si sintetizate in art. 5 din acesta: legalitate, echitate si transparenta; principiul limitarii transferului in functie de scop; principiul reducerii la minimum a datelor transferate; principiul exactitatii datelor; principiul limitarii legate de stocarea datelor; principiul asigurarii integritatii si confidentialitatii datelor; principiul responsabilitatii.


Sursa: GHID DE BUNE PRACTICI privind principalele obligatii ale operatorilor conform Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR)Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Protectia Datelor cu caracter personal. Afla mai multe si despre:

Gestionarea riscurilor in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal

In cazul in care au fost identificate prelucrari de date cu caracter personal susceptibile de a prezenta riscuri ridicate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul va efectua o evaluare a impactului asupra protectiei datelor, in ...

Bresele de securitate a datelor cu caracter personal. Obligatiile operatorilor

Conform art. 5 din Regulament unul din principiile de baza care guverneaza prelucrarea datelor cu caracter personal este acela ca datele trebuie sa fie prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a acestora. Garantiile legale ale acestui ...

Notificarea autoritatii de supraveghere in cazul breselor de securitate a datelor cu caracter pesonal

Art. 33 din Regulament reglementeaza obligatia operatorului de a notifica bresele de securitate catre autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal. In situatia in care operatorul actioneaza in calitate de persoana imputernic ...

Informarea persoanelor vizate in cazul breselor de securitate a datelor cu caracter personal

Art. 34 din Regulament reglementeaza obligatia operatorului de a informa persoanele vizate cu privire la bresele de securitate. Scopul informarii este ca persoanele vizate sa isi poata lua masuri de protectie.
Informarea persoanelor vizate este o ...


EXPLICATII. PROCEDURI. GHIDURI. MASURI NECESARE

Privind protectia si circulatia datelor cu caracter personal, destinate atat persoanelor vizate, cat si operatorilor sau reprezentantilor acestora.

Mai multe


AUDIT. IMPLEMENTARE. RESPECTARE GDPR

Oferim servicii specializate de protectia si circulatia datelor personale, integrate sau in completarea serviciilor juridice in domeniul relatiilor de munca si comerciale.

Solicita servicii

Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)