Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Protejarea datelor cu caracter personal considerate ``sensibile``

Protectia datelor | GDPR Protejarea datelor cu caracter personal considerate ``sensibile``

Protectia datelor | GDPR

Protejarea datelor cu caracter personal considerate ``sensibile``

Urmatoarele categorii speciale de date cu caracter personal sunt considerate "sensibile" si beneficiaza de protectie specifica in temeiul Regulamentului general privind protectia datelor (RGPD):
- originea etnica sau rasiala;
- opiniile politice;
- confesiunea religioasa sau convingerile filozofice;
- apartenenta la sindicate;
- prelucrarea de date genetice;
- prelucrarea de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice;
- sanatatea;
- viata sexuala sau orientarea sexuala.
"Regula generala este ca prelucrarea datelor mentionate este interzisa". Pe baza anumitor derogari, o societate/organizatie ar putea, insa, sa prelucreze date cu caracter personal sensibile, atunci cand, de exemplu:
- v-ati facut publice in mod manifest propriile date sensibile;
- v-ati dat consimtamantul explicit;
- exista o lege care reglementeaza un anumit tip de prelucrare de date intr-un anumit scop legat de interesul public sau de sanatate;
- o lege care include garantii adecvate prevede prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile in domenii precum sanatatea publica, ocuparea fortei de munca si protectia sociala.
Exemplu
Oficiul National de Statistica (o entitate de stat) organizeaza un recensamant o data la cinci ani. Primiti un link la un chestionar pe care aveti obligatia sa il completati. Acesta include campuri precum sexul si originea rasiala sau etnica. in aceasta situatie, deoarece chestionarul este bazat pe o lege care serveste unui interes public si contine garantii pentru protejarea datelor dvs. sensibile (de exemplu, datele sunt accesate numai de catre destinatarii autorizati care lucreaza la recensamant), Oficiul National de Statistica are dreptul de a prelucra datele dvs. cu caracter personal.
Referinte
Articolul 9 si considerentele (51)-(56) ale RGPD


Sursa: CE, protectia datelorAvocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Protectia Datelor cu caracter personal. Afla mai multe si despre:

Domeniul de aplicare al Regulamentului

Regulamentul se aplica: Prelucrarii datelor cu caracter personal in cadrul activitatilor derulate la sediul unui operator sau al unei persoane imputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent daca prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul U ...

Organizarea procedurilor interne in domeniul protectiei datelor

Pentru a asigura permanent un nivel ridicat de protectie a datelor cu caracter personal, operatorul trebuie sa elaboreze proceduri interne care sa garanteze respectarea protectiei datelor in orice moment, luand in considerare toate evenimentele care ...

Colectarea datelor cu caracter personal despre copii

Pentru acest tip de date cu caracter personal s-au instituit masuri de protectie suplimentare, deoarece copiii sunt mai putin constienti de riscurile si consecintele transmiterii datelor, precum si de drepturile proprii. Orice informatii adresate in ...

Drepturile persoanelor fizice instituite de DGPR

Aveti dreptul: - sa primiti informatii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
- sa obtineti acces la datele cu caracter personal detinute in legatura cu dvs.;
- sa solicitati corectarea datelor cu caracter personal incorecte, ...

Cum pot fi accesate datele cu caracter personal pe care le detine o companie/organizatie

Aveti dreptul de a obtine din partea societatii/organizatiei o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc. In cazul in care societatea/organizatia are datele dvs. cu caracter personal, aveti dreptul sa accesati date ...

Prelucrarea necesara a datelor personale pentru incheierea si executarea unui contract

Elementul cheie care justifica utilizarea acestui temei juridic este necesitatea incheierii sau executarii unui contract. In acest context, prelucrarea este legala daca:
a) Exista un contract valabil, pentru a carui executare este necesara preluc ...

Drepturi specifice incidente in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

Regulamentul prevede 8 drepturi specifice in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, care pot fi exercitate in masura in care nu aduc atingere drepturilor si libertatilor altora: a) Dreptul de acces la date;
b) Dreptul la rectificar ...

Aspecte generale privind confidentialitatea si securitatea datelor

Conform art. 32 din Regulament, "Avand in vedere stadiul actual al dezvoltarii, costurile implementarii si natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, precum si riscul cu diferite grade de probabilitate si gravitate pentru ...


EXPLICATII. PROCEDURI. GHIDURI. MASURI NECESARE

Privind protectia si circulatia datelor cu caracter personal, destinate atat persoanelor vizate, cat si operatorilor sau reprezentantilor acestora.

Mai multe


AUDIT. IMPLEMENTARE. RESPECTARE GDPR

Oferim servicii specializate de protectia si circulatia datelor personale, integrate sau in completarea serviciilor juridice in domeniul relatiilor de munca si comerciale.

Solicita servicii

Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)