Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal nu au fost obtinute de la persoana vizata
Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal nu au fost obtinute de la persoana vizata

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal nu au fost obtinute de la persoana vizata

     CAPITOLUL III: Drepturile persoanei vizate
                ↳ Sectiunea 2: Informare si acces la date cu caracter personal


Articolul 14 - Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal nu au fost obtinute de la persoana vizata

(1) in cazul in care datele cu caracter personal nu au fost obtinute de la persoana vizata, operatorul furnizeaza persoanei vizate urmatoarele informatii:
a) identitatea si datele de contact ale operatorului si, dupa caz, ale reprezentantului acestuia;
b) datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, dupa caz;
c) scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii;
d) categoriile de date cu caracter personal vizate;
e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, dupa caz;
f) daca este cazul, intentia operatorului de a transfera date cu caracter personal catre un destinatar dintr-o tara terta sau o organizatie internationala si existenta sau absenta unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, in cazul transferurilor mentionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garantiile adecvate sau corespunzatoare si la mijloacele de a obtine o copie a acestora, in cazul in care acestea au fost puse la dispozitie.
(2) Pe langa informatiile mentionate la alineatul (1) , operatorul furnizeaza persoanei vizate urmatoarele informatii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabila si transparenta in ceea ce priveste persoana vizata:
a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
b) in cazul in care prelucrarea se face in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) , interesele legitime urmarite de operator sau de o parte terta;
c) existenta dreptului de a solicita operatorului, in ceea ce priveste datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii si a dreptului de a se opune prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor;
d) atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) , existenta dreptului de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
e) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
f) sursa din care provin datele cu caracter personal si, daca


Alte dispozitii din CAPITOLUL III: Drepturile persoanei vizate:
♦ Art. 12 - Transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate
♦ Art. 13 - Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizata
♦ Art. 15 - Dreptul de acces al persoanei vizate
♦ Art. 16 - Dreptul la rectificare
♦ Art. 17 - Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
♦ Art. 18 - Dreptul la restrictionarea prelucrarii
♦ Art. 19 - Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii
♦ Art. 20 - Dreptul la portabilitatea datelor
♦ Art. 21 - Dreptul la opozitie
♦ Art. 22 - Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
♦ Art. 23 - Restrictii

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)