Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Domeniul de aplicare material
Domeniul de aplicare material

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Domeniul de aplicare material

     CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Articolul 2 - Domeniul de aplicare material

(1) Prezentul regulament se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal, efectuata total sau partial prin mijloace automatizate, precum si prelucrarii prin alte mijloace decat cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenta a datelor sau care sunt destinate sa faca parte dintr-un sistem de evidenta a datelor.
(2) Prezentul regulament nu se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal:
a) in cadrul unei activitati care nu intra sub incidenta dreptului Uniunii;
b) de catre statele membre atunci cand desfasoara activitati care intra sub incidenta capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE;
c) de catre o persoana fizica in cadrul unei activitati exclusiv personale sau domestice;
d) de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, investigarii, depistarii sau urmaririi penale a infractiunilor, sau al executarii sanctiunilor penale, inclusiv al protejarii impotriva amenintarilor la adresa sigurantei publice si al prevenirii acestora.
(3) Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii, se aplica Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 si alte acte juridice ale Uniunii aplicabile unei asemenea prelucrari a datelor cu caracter personal se adapteaza la principiile si normele din prezentul regulament in conformitate cu articolul 98.
(4) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicarii Directivei 2000/31/CE, in special normelor privind raspunderea furnizorilor de servicii intermediari, prevazute la articolele 12-15 din directiva mentionata.


Alte dispozitii din CAPITOLUL I: Dispozitii generale:
♦ Art. 1 - Obiect si obiective
♦ Art. 3 - Domeniul de aplicare teritorial
♦ Art. 4 - Definitii

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)