Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Legalitatea prelucrarii
Legalitatea prelucrarii

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Legalitatea prelucrarii

     CAPITOLUL II: Principii


Articolul 6 - Legalitatea prelucrarii

(1) Prelucrarea este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
d) prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;
f) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.
Litera (f) din primul paragraf nu se aplica in cazul prelucrarii efectuate de autoritati publice in indeplinirea atributiilor lor.
(2) Statele membre pot mentine sau introduce dispozitii mai specifice de adaptare a aplicarii normelor prezentului regulament in ceea ce priveste prelucrarea in vederea respectarii alineatului (1) literele (c) si (e) prin definirea unor cerinte specifice mai precise cu privire la prelucrare si a altor masuri de asigurare a unei prelucrari legale si echitabile, inclusiv pentru alte situatii concrete de prelucrare, astfel cum este prevazut in capitolul IX.
(3) Temeiul pentru prelucrarea mentionata la alineatul (1) literele (c) si (e) trebuie sa fie prevazut in:
a) dreptul Uniunii; sau
b) dreptul intern care se aplica operatorului.
Scopul prelucrarii este stabilit pe baza respectivului temei juridic sau, in ceea ce priveste prelucrarea mentionata la alineatul (1) litera (e) , este necesar pentru indeplinirea unei sarcini efectuate in interes public sau in cadrul exercitarii unei functii publice atribuite operatorului. Respectivul temei juridic poate contine dispozitii specifice privind adaptarea aplicarii normelor prezentului regulament, printre altele: conditiile generale care


Alte dispozitii din CAPITOLUL II: Principii:
♦ Art. 5 - Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
♦ Art. 7 - Conditii privind consimtamantul
♦ Art. 8 - Conditii aplicabile in ceea ce priveste consimtamantul copiilor in legatura cu serviciile societatii informationale
♦ Art. 9 - Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal
♦ Art. 10 - Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnari penale si infractiuni
♦ Art. 11 - Prelucrarea care nu necesita identificare

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)