Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Exercitarea delegarii
Exercitarea delegarii

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Exercitarea delegarii

     CAPITOLUL X: Acte delegate si acte de punere in aplicare


Articolul 92 - Exercitarea delegarii

(1) Competenta de a adopta acte delegate este conferita Comisiei in conditiile prevazute de prezentul articol.
(2) Delegarea de competente prevazuta la articolul 12 alineatul (8) si la articolul 43 alineatul (8) se confera Comisiei pe o perioada nedeterminata de la 24 mai 2016.
(3) Delegarea de competente mentionata la articolul 12 alineatul (8) si la articolul 43 alineatul (8) poate fi revocata in orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capat delegarii de competente specificata in decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua urmatoare datei publicarii acesteia in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o data ulterioara mentionata in decizie. Decizia nu aduce atingere validitatii actelor delegate care sunt deja in vigoare.
(4) De indata ce adopta un act delegat, Comisia il notifica simultan Parlamentului European si Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat in conformitate cu articolul 12 alineatul (8) si cu articolul 43 alineatul (8) intra in vigoare numai in cazul in care nici Parlamentul European si nici Consiliul nu au formulat obiectiuni in termen de trei luni de la notificarea acestuia Parlamentului European si Consiliului, sau in cazul in care, inainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European si Consiliul au informat Comisia ca nu vor formula obiectiuni. Respectivul termen se prelungeste cu trei luni la initiativa Parlamentului European sau a Consiliului.


Alte dispozitii din CAPITOLUL X: Acte delegate si acte de punere in aplicare:
♦ Art. 93 - Procedura comitetului

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)