Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Informatii ce trebuie furnizate cand se solicita date cu caracter personal

Protectia datelor | GDPR Informatii ce trebuie furnizate cand se solicita date cu caracter personal

Protectia datelor | GDPR

Informatii ce trebuie furnizate cand se solicita date cu caracter personal

Cand va comunicati datele cu caracter personal, trebuie sa primiti, printre altele, informatii despre:
- denumirea companiei sau a organizatiei care prelucreaza datele dvs. (inclusiv datele de contact ale RPD, daca exista unul);
- scopurile in care compania/organizatia va utiliza datele dvs.;
- categoriile de date cu caracter personal in cauza;
- temeiul juridic al prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal;
- perioada de timp pentru care datele dvs. vor fi stocate;
- alte societati/organizatii care vor primi datele dvs.;
- o eventuala transferare a datelor in afara UE;
- drepturile de baza pe care le aveti in ceea ce priveste prelucrarea datelor (de exemplu, dreptul de a accesa si transfera datele sau de a dispune stergerea acestora);
- dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de protectie a datelor (APD);
- dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment;
- existenta unui proces decizional automatizat si logica utilizata, inclusiv consecintele.
Informatiile ar trebui prezentate intr-o forma concisa, transparenta si inteligibila si redactate intr-un limbaj clar si simplu.
Referinte
Articolele 12 si 13 si considerentele (60), (61) si (62) ale RGPD.


Sursa: CE, protectia datelorAvocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Protectia Datelor cu caracter personal. Afla mai multe si despre:

Consimtamantul salariatilor pentru utilizarea datelor cu caracter personal

Situatia angajator-angajat este considerata, in general, o relatie dezechilibrata, in care angajatorul dispune de mai multa putere decat angajatul. Deoarece consimtamantul trebuie sa fie liber si avand in vedere caracterul dezechilibrat al relatiei, ...

Procedura de solictare a consimtamantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Cererea privind consimtamantul trebuie prezentata intr-o forma clara si concisa, intr-un limbaj usor de inteles, si trebuie sa se diferentieze in mod clar de alte informatii, cum ar fi termenele si conditiile. Cererea trebuie sa precizeze cum vor fi ...

Consimtamantul necesar prelucrarii datelor cu character personal. Conditii de valabilitate

In lumina noilor prevederi ale Regulamentului, prelucrarea datelor pe baza de consimtamant presupune respectarea unor standarde legale specifice. A prelucra date pe baza consimtamantului, inseamna a da persoanei vizate reala libertate de alegere si c ...

Cand se face informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

In cazul datelor cu caracter personal colectate direct de la persoana vizata, informarea se face in momentul obtinerii datelor. In cazul datelor cu caracter personal colectate din alte surse, informarea se face:
a) intr-un termen rezonabil dupa o ...

Informatii ce trebuie transmise cand se cere acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informatiile minime ce ar trebui transmise in cazul primirii unor cereri de acces vizeaza: 1) scopurile prelucrarii
2) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate
3) categoriile de date ...


EXPLICATII. PROCEDURI. GHIDURI. MASURI NECESARE

Privind protectia si circulatia datelor cu caracter personal, destinate atat persoanelor vizate, cat si operatorilor sau reprezentantilor acestora.

Mai multe


AUDIT. IMPLEMENTARE. RESPECTARE GDPR

Oferim servicii specializate de protectia si circulatia datelor personale, integrate sau in completarea serviciilor juridice in domeniul relatiilor de munca si comerciale.

Solicita servicii

Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)