Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Transferuri in temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie
Transferuri in temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Transferuri in temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie

     CAPITOLUL V: Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale


Articolul 45 - Transferuri in temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie

(1) Transferul de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala se poate realiza atunci cand Comisia a decis ca tara terta, un teritoriu ori unul sau mai multe sectoare specificate din acea tara terta sau organizatia internationala in cauza asigura un nivel de protectie adecvat. Transferurile realizate in aceste conditii nu necesita autorizari speciale.
(2) Atunci cand evalueaza caracterul adecvat al nivelului de protectie, Comisia tine seama, in special, de urmatoarele elemente:
a) statul de drept, respectarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, legislatia relevanta, atat generala, cat si sectoriala, inclusiv privind securitatea publica, apararea, securitatea nationala si dreptul penal, precum si accesul autoritatilor publice la datele cu caracter personal, precum si punerea in aplicare a acestei legislatii, normele de protectie a datelor, normele profesionale si masurile de securitate, inclusiv normele privind transferul ulterior de date cu caracter personal catre o alta tara terta sau organizatie internationala, care sunt respectate in tara terta respectiva sau in organizatia internationala respectiva, jurisprudenta, precum si existenta unor drepturi efective si opozabile ale persoanelor vizate si a unor reparatii efective pe cale administrativa si judiciara pentru persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt transferate;
b) existenta si functionarea eficienta a uneia sau mai multor autoritati de supraveghere independente in tara terta sau sub jurisdictia carora intra o organizatie internationala, cu responsabilitate pentru asigurarea si impunerea respectarii normelor de protectie a datelor, incluzand competente adecvate de asigurare a respectarii aplicarii, pentru acordarea de asistenta si consiliere persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor acestora si pentru cooperarea cu autoritatile de supraveghere din statele membre; si
c) angajamentele internationale la care a aderat tara terta sau organizatia internationala in cauza sau alte obligatii care decurg din conventii sau instrumente obligatorii din punct de vedere juridic, precum si din participarea acesteia la sisteme multilaterale sau regionale, mai ales in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
(3) Comisia, dupa ce evalueaza caracterul adecvat al nivelului de protectie, poate decide, printr-un act de punere in aplicare, ca o tara terta, un teritoriu sau unul sau mai multe sectoare specif


Alte dispozitii din CAPITOLUL V: Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale:
♦ Art. 44 - Principiul general al transferurilor
♦ Art. 46 - Transferuri in baza unor garantii adecvate
♦ Art. 47 - Reguli corporatiste obligatorii
♦ Art. 48 - Transferurile sau divulgarile de informatii neautorizate de dreptul Uniunii
♦ Art. 49 - Derogari pentru situatii specifice
♦ Art. 50 - Cooperarea internationala in domeniul protectiei datelor cu caracter personal

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)