Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Derogari pentru situatii specifice
Derogari pentru situatii specifice

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Derogari pentru situatii specifice

     CAPITOLUL V: Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale


Articolul 49 - Derogari pentru situatii specifice

(1) In absenta unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie in conformitate cu articolul 45 alineatul (3) sau a unor garantii adecvate in conformitate cu articolul 46, inclusiv a regulilor corporatiste obligatorii, un transfer sau un set de transferuri de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala poate avea loc numai in una dintre conditiile urmatoare:
a) persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul cu privire la transferul propus, dupa ce a fost informata asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizata ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie si a unor garantii adecvate;
b) transferul este necesar pentru executarea unui contract intre persoana vizata si operator sau pentru aplicarea unor masuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;
c) transferul este necesar pentru incheierea unui contract sau pentru executarea unui contract incheiat in interesul persoanei vizate intre operator si o alta persoana fizica sau juridica;
d) transferul este necesar din considerente importante de interes public;
e) transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
f) transferul este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, atunci cand persoana vizata nu are capacitatea fizica sau juridica de a-si exprima acordul;
g) transferul se realizeaza dintr-un registru care, potrivit dreptului Uniunii sau al dreptului intern, are scopul de a furniza informatii publicului si care poate fi consultat fie de public in general, fie de orice persoana care poate face dovada unui interes legitim, dar numai in masura in care sunt indeplinite conditiile cu privire la consultare prevazute de dreptul Uniunii sau de dreptul intern in acel caz specific.
in cazul in care un transfer nu ar putea sa se intemeieze pe o dispozitie prevazuta la articolul 45 sau 46, inclusiv dispozitii privind reguli corporatiste obligatorii, si nu este aplicabila niciuna dintre derogarile pentru situatii specifice prevazute la primul paragraf din prezentul alineat, un transfer catre o tara terta sau o organizatie internationala poate avea loc numai in cazul in care transferul nu este repetitiv, se refera doar la un numar limitat de persoane vizate, este necesar in scopul realizarii intereselor legitime maj


Alte dispozitii din CAPITOLUL V: Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale:
♦ Art. 44 - Principiul general al transferurilor
♦ Art. 45 - Transferuri in temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie
♦ Art. 46 - Transferuri in baza unor garantii adecvate
♦ Art. 47 - Reguli corporatiste obligatorii
♦ Art. 48 - Transferurile sau divulgarile de informatii neautorizate de dreptul Uniunii
♦ Art. 50 - Cooperarea internationala in domeniul protectiei datelor cu caracter personal

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)