Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Reguli corporatiste obligatorii
Reguli corporatiste obligatorii

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Reguli corporatiste obligatorii

     CAPITOLUL V: Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale


Articolul 47 - Reguli corporatiste obligatorii

(1) in conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coerentei prevazut la articolul 63, autoritatea de supraveghere competenta aproba reguli corporatiste obligatorii, cu conditia ca acestea:
a) sa fie obligatorii din punct de vedere juridic si sa se aplice fiecarui membru vizat al grupului de intreprinderi sau al grupului de intreprinderi implicate intr-o activitate economica comuna, inclusiv angajatilor acestuia, precum si sa fie puse in aplicare de membrii in cauza;
b) sa confere, in mod expres, drepturi opozabile persoanelor vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal; si
c) sa indeplineasca cerintele prevazute la alineatul (2) .
(2) Regulile corporatiste obligatorii mentionate la alineatul (1) precizeaza cel putin:
a) structura si datele de contact ale grupului de intreprinderi sau ale grupului de intreprinderi implicate intr-o activitate economica comuna si ale fiecaruia dintre membrii sai;
b) transferurile de date sau setul de transferuri, inclusiv categoriile de date cu caracter personal, tipul prelucrarii si scopurile prelucrarii, tipurile de persoane vizate afectate si identificarea tarii terte sau a tarilor terte in cauza;
c) caracterul lor juridic obligatoriu, atat pe plan intern, cat si extern;
d) aplicarea principiilor generale in materie de protectie a datelor, in special limitarea scopului, reducerea la minimum a datelor, perioadele de stocare limitate, calitatea datelor, protectia datelor incepand cu momentul conceperii si protectia implicita, temeiul juridic pentru prelucrare, prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, masurile de asigurare a securitatii datelor, precum si cerintele referitoare la transferurile ulterioare catre organisme care nu fac obiectul regulilor corporatiste obligatorii;
e) drepturile persoanelor vizate in ceea ce priveste prelucrarea si mijloacele de exercitare a acestor drepturi, inclusiv dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, in conformitate cu articolul 22, dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere competente si in fata instantelor competente ale statelor membre, in conformitate cu articolul 79, precum si dreptul de a obtine reparatii si, dupa caz, despagubiri pentru incalcarea regulilor corporatiste obligatorii;
f) acceptarea de catre operator sau de persoana imputerni


Alte dispozitii din CAPITOLUL V: Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale:
♦ Art. 44 - Principiul general al transferurilor
♦ Art. 45 - Transferuri in temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie
♦ Art. 46 - Transferuri in baza unor garantii adecvate
♦ Art. 48 - Transferurile sau divulgarile de informatii neautorizate de dreptul Uniunii
♦ Art. 49 - Derogari pentru situatii specifice
♦ Art. 50 - Cooperarea internationala in domeniul protectiei datelor cu caracter personal

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)