Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Prelucrarea si libertatea de exprimare si de informare
Prelucrarea si libertatea de exprimare si de informare

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Prelucrarea si libertatea de exprimare si de informare

     CAPITOLUL IX: Dispozitii referitoare la situatii specifice de prelucrare


Articolul 85 - Prelucrarea si libertatea de exprimare si de informare

(1) Prin intermediul dreptului intern, statele membre asigura un echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal in temeiul prezentului regulament si dreptul la libertatea de exprimare si de informare, inclusiv prelucrarea in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare.
(2) Pentru prelucrarea efectuata in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare, statele membre prevad exonerari sau derogari de la dispozitiile capitolului II (principii) , ale capitolului III (drepturile persoanei vizate) , ale capitolului IV (operatorul si persoana imputernicita de operator) , ale capitolului V (transferul datelor cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale) , ale capitolului VI (autoritati de supraveghere independente) , ale capitolului VII (cooperare si coerenta) si ale capitolului IX (situatii specifice de prelucrare a datelor) in cazul in care acestea sunt necesare pentru a asigura un echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal si libertatea de exprimare si de informare.
(3) Fiecare stat membru informeaza Comisia cu privire la dispozitiile de drept intern pe care le-a adoptat in temeiul alineatului (2) precum si, fara intarziere, cu privire la orice act legislativ de modificare sau orice modificare ulterioara a acestora.


Alte dispozitii din CAPITOLUL IX: Dispozitii referitoare la situatii specifice de prelucrare:
♦ Art. 86 - Prelucrarea si accesul public la documente oficiale
♦ Art. 87 - Prelucrarea unui numar de identificare national
♦ Art. 88 - Prelucrarea in contextul ocuparii unui loc de munca
♦ Art. 89 - Garantii si derogari privind prelucrarea in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice
♦ Art. 90 - Obligatii privind pastrarea confidentialitatii
♦ Art. 91 - Normele existente in domeniul protectiei datelor pentru biserici si asociatii religioase

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)