Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Obligatii privind pastrarea confidentialitatii
Obligatii privind pastrarea confidentialitatii

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Obligatii privind pastrarea confidentialitatii

     CAPITOLUL IX: Dispozitii referitoare la situatii specifice de prelucrare


Articolul 90 - Obligatii privind pastrarea confidentialitatii

(1) Statele membre pot adopta norme specifice pentru a stabili competentele autoritatilor de supraveghere, prevazute la articolul 58 alineatul (1) literele (e) si (f) , in legatura cu operatori sau cu persoane imputernicite de operatori care, in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau in temeiul normelor stabilite de organismele nationale competente, au obligatia de a pastra secretul profesional sau alte obligatii echivalente de confidentialitate, in cazul in care acest lucru este necesar si proportional pentru a stabili un echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal si obligatia pastrarii confidentialitatii. Respectivele norme se aplica doar in ceea ce priveste datele cu caracter personal pe care operatorul sau persoana imputernicita de operator le-a primit in urma sau in contextul unei activitati care intra sub incidenta acestei obligatii de pastrare a confidentialitatii.
(2) Fiecare stat membru notifica Comisiei normele adoptate in temeiul alineatului (1) pana la 25 mai 2018, precum si, fara intarziere, orice modificare ulterioara a acestora.


Alte dispozitii din CAPITOLUL IX: Dispozitii referitoare la situatii specifice de prelucrare:
♦ Art. 85 - Prelucrarea si libertatea de exprimare si de informare
♦ Art. 86 - Prelucrarea si accesul public la documente oficiale
♦ Art. 87 - Prelucrarea unui numar de identificare national
♦ Art. 88 - Prelucrarea in contextul ocuparii unui loc de munca
♦ Art. 89 - Garantii si derogari privind prelucrarea in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice
♦ Art. 91 - Normele existente in domeniul protectiei datelor pentru biserici si asociatii religioase

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)