Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Garantii si derogari privind prelucrarea in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice
Garantii si derogari privind prelucrarea in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Garantii si derogari privind prelucrarea in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice

     CAPITOLUL IX: Dispozitii referitoare la situatii specifice de prelucrare


Articolul 89 - Garantii si derogari privind prelucrarea in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice

(1) Prelucrarea in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice are loc cu conditia existentei unor garantii corespunzatoare, in conformitate cu prezentul regulament, pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate. Respectivele garantii asigura faptul ca au fost instituite masuri tehnice si organizatorice necesare pentru a se asigura, in special, respectarea principiului reducerii la minimum a datelor. Respectivele masuri pot include pseudonimizarea, cu conditia ca respectivele scopuri sa fie indeplinite in acest mod. Atunci cand respectivele scopuri pot fi indeplinite printr-o prelucrare ulterioara care nu permite sau nu mai permite identificarea persoanelor vizate, scopurile respective sunt indeplinite in acest mod.
(2) in cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, dreptul Uniunii sau dreptul intern poate sa prevada derogari de la drepturile mentionate la articolele 15, 16, 18 si 21, sub rezerva conditiilor si a garantiilor prevazute la alineatul (1) din prezentul articol, in masura in care drepturile respective sunt de natura sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea scopurilor specifice, iar derogarile respective sunt necesare pentru indeplinirea acestor scopuri.
(3) in cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de arhivare in interes public, dreptul Uniunii sau dreptul intern poate sa prevada derogari de la drepturile mentionate la articolele 15, 16, 18, 19, 20 si 21, sub rezerva conditiilor si a garantiilor prevazute la alineatul (1) din prezentul articol, in masura in care drepturile respective sunt de natura sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea scopurilor specifice, iar derogarile respective sunt necesare pentru indeplinirea acestor scopuri.
(4) in cazul in care prelucrarea mentionata la alineatele (2) si (3) serveste in acelasi timp si altui scop, derogarile se aplica numai prelucrarii in scopurile mentionate la alineatele respective.


Alte dispozitii din CAPITOLUL IX: Dispozitii referitoare la situatii specifice de prelucrare:
♦ Art. 85 - Prelucrarea si libertatea de exprimare si de informare
♦ Art. 86 - Prelucrarea si accesul public la documente oficiale
♦ Art. 87 - Prelucrarea unui numar de identificare national
♦ Art. 88 - Prelucrarea in contextul ocuparii unui loc de munca
♦ Art. 90 - Obligatii privind pastrarea confidentialitatii
♦ Art. 91 - Normele existente in domeniul protectiei datelor pentru biserici si asociatii religioase

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)