Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Abrogarea Directivei 95/46/CE
Abrogarea Directivei 95/46/CE

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Abrogarea Directivei 95/46/CE

     CAPITOLUL XI: Dispozitii finale


Articolul 94 - Abrogarea Directivei 95/46/CE

(1) Decizia 95/46/CE se abroga cu efect de la 25 mai 2018.
(2) Trimiterile la directiva abrogata se interpreteaza ca trimiteri la prezentul regulament. Trimiterile la Grupul de lucru pentru protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE se interpreteaza ca trimiteri la Comitetul european pentru protectia datelor instituit prin prezentul regulament.


Alte dispozitii din CAPITOLUL XI: Dispozitii finale:
♦ Art. 95 - Relatia cu Directiva 2002/58/CE
♦ Art. 96 - Relatia cu acordurile incheiate anterior
♦ Art. 97 - Rapoartele Comisiei
♦ Art. 98 - Revizuirea altor acte juridice ale Uniunii in materie de protectie a datelor
♦ Art. 99 - Intrare in vigoare si aplicare

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)