Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Revizuirea altor acte juridice ale Uniunii in materie de protectie a datelor
Revizuirea altor acte juridice ale Uniunii in materie de protectie a datelor

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Revizuirea altor acte juridice ale Uniunii in materie de protectie a datelor

     CAPITOLUL XI: Dispozitii finale


Articolul 98 - Revizuirea altor acte juridice ale Uniunii in materie de protectie a datelor

Daca este cazul, Comisia prezinta propuneri legislative in vederea modificarii altor acte juridice ale Uniunii privind protectia datelor cu caracter personal, in vederea asigurarii unei protectii uniforme si consecvente a persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea. Acest lucru priveste in special normele referitoare la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea de catre institutiile, organismele, oficiile si agentiile Uniunii, precum si normele referitoare la libera circulatie a acestor date.


Alte dispozitii din CAPITOLUL XI: Dispozitii finale:
♦ Art. 94 - Abrogarea Directivei 95/46/CE
♦ Art. 95 - Relatia cu Directiva 2002/58/CE
♦ Art. 96 - Relatia cu acordurile incheiate anterior
♦ Art. 97 - Rapoartele Comisiei
♦ Art. 99 - Intrare in vigoare si aplicare

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)