Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Intrare in vigoare si aplicare
Intrare in vigoare si aplicare

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Intrare in vigoare si aplicare

     CAPITOLUL XI: Dispozitii finale


Articolul 99 - Intrare in vigoare si aplicare

(1) Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Prezentul regulament se aplica de la 25 mai 2018.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.


Alte dispozitii din CAPITOLUL XI: Dispozitii finale:
♦ Art. 94 - Abrogarea Directivei 95/46/CE
♦ Art. 95 - Relatia cu Directiva 2002/58/CE
♦ Art. 96 - Relatia cu acordurile incheiate anterior
♦ Art. 97 - Rapoartele Comisiei
♦ Art. 98 - Revizuirea altor acte juridice ale Uniunii in materie de protectie a datelor

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)