Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Reprezentantii operatorilor sau ai persoanelor imputernicite de operatori care nu isi au sediul in Uniune
Reprezentantii operatorilor sau ai persoanelor imputernicite de operatori care nu isi au sediul in Uniune

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Reprezentantii operatorilor sau ai persoanelor imputernicite de operatori care nu isi au sediul in Uniune

     CAPITOLUL IV: Operatorul si persoana imputernicita de operator
                ↳ Sectiunea 1: Obligatii generale


Articolul 27 - Reprezentantii operatorilor sau ai persoanelor imputernicite de operatori care nu isi au sediul in Uniune

(1) in cazul in care se aplica articolul 3 alineatul (2) , operatorul sau persoana imputernicita de operator desemneaza in scris un reprezentant in Uniune.
(2) Obligatia prevazuta la alineatul (1) din prezentul articol nu se aplica:
a) prelucrarii care are un caracter ocazional, care nu include, pe scara larga, prelucrarea unor categorii speciale de date, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (1) , sau prelucrarea unor date cu caracter personal referitoare la condamnari penale si infractiuni mentionata la articolul 10, si care este putin susceptibila de a genera un risc pentru drepturile si libertatile persoanelor, tinand cont de natura, contextul, domeniul de aplicare si scopurile prelucrarii; sau
b) unei autoritati sau unui organism public.
(3) Reprezentantul isi are sediul in unul dintre statele membre in care se afla persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in legatura cu furnizarea de bunuri si servicii sau al caror comportament este monitorizat.
(4) Reprezentantul primeste din partea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator un mandat prin care autoritatile de supraveghere si persoanele vizate, in special, se pot adresa reprezentantului, in plus fata de operator sau persoana imputernicita de operator sau in locul acestora, cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea, in scopul asigurarii respectarii prezentului regulament.
(5) Desemnarea unui reprezentant de catre operator sau persoana imputernicita de operator nu aduce atingere actiunilor in justitie care ar putea fi introduse impotriva operatorului sau persoanei imputernicite de operator insesi.


Alte dispozitii din CAPITOLUL IV: Operatorul si persoana imputernicita de operator:
♦ Art. 24 - Responsabilitatea operatorului
♦ Art. 25 - Asigurarea protectiei datelor incepand cu momentul conceperii si in mod implicit
♦ Art. 26 - Operatori asociati
♦ Art. 28 - Persoana imputernicita de operator
♦ Art. 29 - Desfasurarea activitatii de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator
♦ Art. 30 - Evidentele activitatilor de prelucrare
♦ Art. 31 - Cooperarea cu autoritatea de supraveghere
♦ Art. 32 - Securitatea prelucrarii
♦ Art. 33 - Notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 34 - Informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 35 - Evaluarea impactului asupra protectiei datelor
♦ Art. 36 - Consultarea prealabila
♦ Art. 37 - Desemnarea responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 38 - Functia responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 39 - Sarcinile responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 40 - Coduri de conduita
♦ Art. 41 - Monitorizarea codurilor de conduita aprobate
♦ Art. 42 - Certificare
♦ Art. 43 - Organisme de certificare

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)