Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Certificare
Certificare

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Certificare

     CAPITOLUL IV: Operatorul si persoana imputernicita de operator
                ↳ Sectiunea 5: Coduri de conduita si certificare


Articolul 42 - Certificare

(1) Statele membre, autoritatile de supraveghere, comitetul si Comisia incurajeaza, in special la nivelul Uniunii, instituirea de mecanisme de certificare in domeniul protectiei datelor, precum si de sigilii si marci in acest domeniu, care sa permita demonstrarea faptului ca operatiunile de prelucrare efectuate de operatori si de persoanele imputernicite de operatori respecta prezentul regulament. Sunt luate in considerare necesitatile specifice ale microintreprinderilor si ale intreprinderilor mici si mijlocii.
(2) Mecanismele de certificare din domeniul protectiei datelor, sigiliile sau marcile aprobate in temeiul alineatului (5) din prezentul articol sunt instituite nu numai pentru a fi respectate de operatorii sau de persoanele imputernicite de operatori care fac obiectul prezentului regulament, ci si pentru a demonstra existenta unor garantii adecvate oferite de operatorii sau de persoanele imputernicite de operatori care nu fac obiectul prezentului regulament, in temeiul articolului 3, in cadrul transferurilor de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale in conditiile mentionate la articolul 46 alineatul (2) litera (f) . Acesti operatori sau persoane imputernicite de operatori isi asuma angajamente cu caracter obligatoriu si executoriu, prin intermediul unor instrumente contractuale sau al altor instrumente obligatorii din punct de vedere juridic, in scopul aplicarii garantiilor adecvate respective, inclusiv cu privire la drepturile persoanelor vizate.
(3) Certificarea este voluntara si disponibila prin intermediul unui proces transparent.
(4) Certificarea in conformitate cu prezentul articol nu reduce responsabilitatea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator de a respecta prezentul regulament si nu aduce atingere sarcinilor si competentelor autoritatilor de supraveghere care sunt competente in temeiul articolului 55 sau 56.
(5) Organismele de certificare mentionate la articolul 43 sau autoritatea de supraveghere competenta emit o certificare in temeiul prezentului articol, pe baza criteriilor aprobate de catre autoritatea de supraveghere competenta respectiva in temeiul articolului 58 alineatul (3) , sau de catre comitet in temeiul articolului 63. in cazul in care criteriile sunt aprobate de comitet, aceasta poate duce la o certificare comuna, si anume sigiliul european privind protectia datelor.
(6) Operatorul sau persoana imputernicita de operator care supune activitatile sale


Alte dispozitii din CAPITOLUL IV: Operatorul si persoana imputernicita de operator:
♦ Art. 24 - Responsabilitatea operatorului
♦ Art. 25 - Asigurarea protectiei datelor incepand cu momentul conceperii si in mod implicit
♦ Art. 26 - Operatori asociati
♦ Art. 27 - Reprezentantii operatorilor sau ai persoanelor imputernicite de operatori care nu isi au sediul in Uniune
♦ Art. 28 - Persoana imputernicita de operator
♦ Art. 29 - Desfasurarea activitatii de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator
♦ Art. 30 - Evidentele activitatilor de prelucrare
♦ Art. 31 - Cooperarea cu autoritatea de supraveghere
♦ Art. 32 - Securitatea prelucrarii
♦ Art. 33 - Notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 34 - Informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 35 - Evaluarea impactului asupra protectiei datelor
♦ Art. 36 - Consultarea prealabila
♦ Art. 37 - Desemnarea responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 38 - Functia responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 39 - Sarcinile responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 40 - Coduri de conduita
♦ Art. 41 - Monitorizarea codurilor de conduita aprobate
♦ Art. 43 - Organisme de certificare

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)