Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Monitorizarea codurilor de conduita aprobate
Monitorizarea codurilor de conduita aprobate

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Monitorizarea codurilor de conduita aprobate

     CAPITOLUL IV: Operatorul si persoana imputernicita de operator
                ↳ Sectiunea 5: Coduri de conduita si certificare


Articolul 41 - Monitorizarea codurilor de conduita aprobate

(1) Fara a aduce atingere sarcinilor si competentelor autoritatii de supraveghere competente in temeiul articolelor 57 si 58, monitorizarea respectarii unui cod de conduita in temeiul articolului 40 poate fi realizata de un organism care dispune de un nivel adecvat de expertiza in legatura cu obiectul codului si care este acreditat in acest scop de autoritatea de supraveghere competenta.
(2) Un organism mentionat la alineatul (1) poate fi acreditat pentru monitorizarea respectarii unui cod de conduita daca:
a) a demonstrat autoritatii de supraveghere competente, intr-un mod satisfacator, independenta si expertiza sa in legatura cu obiectul codului;
b) a instituit proceduri care ii permit sa evalueze eligibilitatea operatorilor si a persoanelor imputernicite de operatori in vederea aplicarii codului, sa monitorizeze respectarea de catre acestia a dispozitiilor codului si sa revizuiasca periodic functionarea acestuia;
c) a instituit proceduri si structuri pentru tratarea plangerilor privind incalcari ale codului sau privind modul in care codul a fost sau este pus in aplicare de un operator sau o persoana imputernicita de operator, precum si pentru asigurarea transparentei acestor proceduri si structuri pentru persoanele vizate si pentru public; si
d) a demonstrat autoritatii de supraveghere competente, intr-un mod satisfacator, ca sarcinile si atributiile sale nu creeaza conflicte de interese.
(3) Autoritatea de supraveghere competenta transmite proiectul de criterii pentru acreditarea unui organism mentionat la alineatul (1) din prezentul articol comitetului, in conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coerentei mentionat la articolul 63.
(4) Fara a aduce atingere sarcinilor si competentelor autoritatii de supraveghere competente si dispozitiilor capitolului VIII, un organism mentionat la alineatul (1) din prezentul articol ia masuri corespunzatoare, sub rezerva unor garantii adecvate, in cazul incalcarii codului de catre un operator sau o persoana imputernicita de operator, inclusiv prin suspendarea sau excluderea respectivului operator sau a respectivei persoane din cadrul codului. Organismul in cauza informeaza autoritatea de supraveghere competenta cu privire la aceste masuri si la motivele care le-au determinat.
(5) Autoritatea de supraveghere competenta revoca acreditarea unui organism mentionat la alineatul (1) in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile pentru acreditare


Alte dispozitii din CAPITOLUL IV: Operatorul si persoana imputernicita de operator:
♦ Art. 24 - Responsabilitatea operatorului
♦ Art. 25 - Asigurarea protectiei datelor incepand cu momentul conceperii si in mod implicit
♦ Art. 26 - Operatori asociati
♦ Art. 27 - Reprezentantii operatorilor sau ai persoanelor imputernicite de operatori care nu isi au sediul in Uniune
♦ Art. 28 - Persoana imputernicita de operator
♦ Art. 29 - Desfasurarea activitatii de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator
♦ Art. 30 - Evidentele activitatilor de prelucrare
♦ Art. 31 - Cooperarea cu autoritatea de supraveghere
♦ Art. 32 - Securitatea prelucrarii
♦ Art. 33 - Notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 34 - Informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 35 - Evaluarea impactului asupra protectiei datelor
♦ Art. 36 - Consultarea prealabila
♦ Art. 37 - Desemnarea responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 38 - Functia responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 39 - Sarcinile responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 40 - Coduri de conduita
♦ Art. 42 - Certificare
♦ Art. 43 - Organisme de certificare

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)