Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Functia responsabilului cu protectia datelor
Functia responsabilului cu protectia datelor

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Functia responsabilului cu protectia datelor

     CAPITOLUL IV: Operatorul si persoana imputernicita de operator
                ↳ Sectiunea 4: Responsabilul cu protectia datelor


Articolul 38 - Functia responsabilului cu protectia datelor

(1) Operatorul si persoana imputernicita de operator se asigura ca responsabilul cu protectia datelor este implicat in mod corespunzator si in timp util in toate aspectele legate de protectia datelor cu caracter personal.
(2) Operatorul si persoana imputernicita de operator sprijina responsabilul cu protectia datelor in indeplinirea sarcinilor mentionate la articolul 39, asigurandu-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, precum si accesarea datelor cu caracter personal si a operatiunilor de prelucrare, si pentru mentinerea cunostintelor sale de specialitate.
(3) Operatorul si persoana imputernicita de operator se asigura ca responsabilul cu protectia datelor nu primeste niciun fel de instructiuni in ceea ce priveste indeplinirea acestor sarcini. Acesta nu este demis sau sanctionat de catre operator sau de persoana imputernicita de operator pentru indeplinirea sarcinilor sale. Responsabilul cu protectia datelor raspunde direct in fata celui mai inalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei imputernicite de operator.
(4) Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protectia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor si la exercitarea drepturilor lor in temeiul prezentului regulament.
(5) Responsabilul cu protectia datelor are obligatia de a respecta secretul sau confidentialitatea in ceea ce priveste indeplinirea sarcinilor sale, in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.
(6) Responsabilul cu protectia datelor poate indeplini si alte sarcini si atributii. Operatorul sau persoana imputernicita de operator se asigura ca niciuna dintre aceste sarcini si atributii nu genereaza un conflict de interese.


Alte dispozitii din CAPITOLUL IV: Operatorul si persoana imputernicita de operator:
♦ Art. 24 - Responsabilitatea operatorului
♦ Art. 25 - Asigurarea protectiei datelor incepand cu momentul conceperii si in mod implicit
♦ Art. 26 - Operatori asociati
♦ Art. 27 - Reprezentantii operatorilor sau ai persoanelor imputernicite de operatori care nu isi au sediul in Uniune
♦ Art. 28 - Persoana imputernicita de operator
♦ Art. 29 - Desfasurarea activitatii de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator
♦ Art. 30 - Evidentele activitatilor de prelucrare
♦ Art. 31 - Cooperarea cu autoritatea de supraveghere
♦ Art. 32 - Securitatea prelucrarii
♦ Art. 33 - Notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 34 - Informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 35 - Evaluarea impactului asupra protectiei datelor
♦ Art. 36 - Consultarea prealabila
♦ Art. 37 - Desemnarea responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 39 - Sarcinile responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 40 - Coduri de conduita
♦ Art. 41 - Monitorizarea codurilor de conduita aprobate
♦ Art. 42 - Certificare
♦ Art. 43 - Organisme de certificare

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)