Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Evaluarea impactului asupra protectiei datelor
Evaluarea impactului asupra protectiei datelor

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Evaluarea impactului asupra protectiei datelor

     CAPITOLUL IV: Operatorul si persoana imputernicita de operator
                ↳ Sectiunea 3: Evaluarea impactului asupra protectiei datelor si consultarea prealabila


Articolul 35 - Evaluarea impactului asupra protectiei datelor

(1) Avand in vedere natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, in cazul in care un tip de prelucrare, in special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este susceptibil sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul efectueaza, inaintea prelucrarii, o evaluare a impactului operatiunilor de prelucrare prevazute asupra protectiei datelor cu caracter personal. O evaluare unica poate aborda un set de operatiuni de prelucrare similare care prezinta riscuri ridicate similare.
(2) La realizarea unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor, operatorul solicita avizul responsabilului cu protectia datelor, daca acesta a fost desemnat.
(3) Evaluarea impactului asupra protectiei datelor mentionata la alineatul (1) se impune mai ales in cazul:
a) unei evaluari sistematice si cuprinzatoare a aspectelor personale referitoare la persoane fizice, care se bazeaza pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, si care sta la baza unor decizii care produc efecte juridice privind persoana fizica sau care o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
b) prelucrarii pe scara larga a unor categorii speciale de date, mentionata la articolul 9 alineatul (1) , sau a unor date cu caracter personal privind condamnari penale si infractiuni, mentionata la articolul 10; sau
c) unei monitorizari sistematice pe scara larga a unei zone accesibile publicului.
(4) Autoritatea de supraveghere intocmeste si publica o lista a tipurilor de operatiuni de prelucrare care fac obiectul cerintei de efectuare a unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor, in conformitate cu alineatul (1) . Autoritatea de supraveghere comunica aceste liste comitetului mentionat la articolul 68.
(5) Autoritatea de supraveghere poate, de asemenea, sa stabileasca si sa puna la dispozitia publicului o lista a tipurilor de operatiuni de prelucrare pentru care nu este necesara o evaluare a impactului asupra protectiei datelor. Autoritatea de supraveghere comunica aceste liste comitetului.
(6) inainte de adoptarea listelor mentionate la alineatele (4) si (5) , autoritatea de supraveghere competenta aplica mecanismul pentru asigurarea coerentei mentionat la articolul 63 in cazul in care aceste liste implica activitati de prelucrare care presupun furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii catre persoane vizate sau monitorizarea comportamentului acestora


Alte dispozitii din CAPITOLUL IV: Operatorul si persoana imputernicita de operator:
♦ Art. 24 - Responsabilitatea operatorului
♦ Art. 25 - Asigurarea protectiei datelor incepand cu momentul conceperii si in mod implicit
♦ Art. 26 - Operatori asociati
♦ Art. 27 - Reprezentantii operatorilor sau ai persoanelor imputernicite de operatori care nu isi au sediul in Uniune
♦ Art. 28 - Persoana imputernicita de operator
♦ Art. 29 - Desfasurarea activitatii de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator
♦ Art. 30 - Evidentele activitatilor de prelucrare
♦ Art. 31 - Cooperarea cu autoritatea de supraveghere
♦ Art. 32 - Securitatea prelucrarii
♦ Art. 33 - Notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 34 - Informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 36 - Consultarea prealabila
♦ Art. 37 - Desemnarea responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 38 - Functia responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 39 - Sarcinile responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 40 - Coduri de conduita
♦ Art. 41 - Monitorizarea codurilor de conduita aprobate
♦ Art. 42 - Certificare
♦ Art. 43 - Organisme de certificare

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)