Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Evidentele activitatilor de prelucrare
Evidentele activitatilor de prelucrare

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Evidentele activitatilor de prelucrare

     CAPITOLUL IV: Operatorul si persoana imputernicita de operator
                ↳ Sectiunea 1: Obligatii generale


Articolul 30 - Evidentele activitatilor de prelucrare

(1) Fiecare operator si, dupa caz, reprezentantul acestuia pastreaza o evidenta a activitatilor de prelucrare desfasurate sub responsabilitatea lor. Respectiva evidenta cuprinde toate urmatoarele informatii:
a) numele si datele de contact ale operatorului si, dupa caz, ale operatorului asociat, ale reprezentantului operatorului si ale responsabilului cu protectia datelor;
b) scopurile prelucrarii;
c) o descriere a categoriilor de persoane vizate si a categoriilor de date cu caracter personal;
d) categoriile de destinatari carora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din tari terte sau organizatii internationale;
e) daca este cazul, transferurile de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala, inclusiv identificarea tarii terte sau a organizatiei internationale respective si, in cazul transferurilor mentionate la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, documentatia care dovedeste existenta unor garantii adecvate;
f) acolo unde este posibil, termenele-limita preconizate pentru stergerea diferitelor categorii de date;
g) acolo unde este posibil, o descriere generala a masurilor tehnice si organizatorice de securitate mentionate la articolul 32 alineatul (1) .
(2) Fiecare operator si, dupa caz, persoana imputernicita de operator pastreaza o evidenta a tuturor categoriilor de activitati de prelucrare desfasurate in numele operatorului, care cuprind:
a) numele si datele de contact ale persoanei sau persoanelor imputernicite de operator si ale fiecarui operator in numele caruia actioneaza aceasta persoana (aceste persoane) , precum si ale reprezentantului operatorului sau al persoanei imputernicite de operator, dupa caz;
b) categoriile de activitati de prelucrare desfasurate in numele fiecarui operator;
c) daca este cazul, transferurile de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala, inclusiv identificarea tarii terte sau a organizatiei internationale respective si, in cazul transferurilor prevazute la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, documentatia care dovedeste existenta unor garantii adecvate;
d) acolo unde este posibil, o descriere generala a masurilor tehnice si organizatorice de securitate mentionate la articolul 32 alineatul (1) .
(3) Evidentele mentionate la alineatele (1) si (2) se fo


Alte dispozitii din CAPITOLUL IV: Operatorul si persoana imputernicita de operator:
♦ Art. 24 - Responsabilitatea operatorului
♦ Art. 25 - Asigurarea protectiei datelor incepand cu momentul conceperii si in mod implicit
♦ Art. 26 - Operatori asociati
♦ Art. 27 - Reprezentantii operatorilor sau ai persoanelor imputernicite de operatori care nu isi au sediul in Uniune
♦ Art. 28 - Persoana imputernicita de operator
♦ Art. 29 - Desfasurarea activitatii de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator
♦ Art. 31 - Cooperarea cu autoritatea de supraveghere
♦ Art. 32 - Securitatea prelucrarii
♦ Art. 33 - Notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 34 - Informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal
♦ Art. 35 - Evaluarea impactului asupra protectiei datelor
♦ Art. 36 - Consultarea prealabila
♦ Art. 37 - Desemnarea responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 38 - Functia responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 39 - Sarcinile responsabilului cu protectia datelor
♦ Art. 40 - Coduri de conduita
♦ Art. 41 - Monitorizarea codurilor de conduita aprobate
♦ Art. 42 - Certificare
♦ Art. 43 - Organisme de certificare

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)