Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere
Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere

     CAPITOLUL VIII: Cai de atac, raspundere si sanctiuni


Articolul 78 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere

(1) Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoana fizica sau juridica are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autoritati de supraveghere care o vizeaza.
(2) Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoana vizata are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care autoritatea de supraveghere care este competenta in temeiul articolelor 55 si 56 nu trateaza o plangere sau nu informeaza persoana vizata in termen de trei luni cu privire la progresele sau la solutionarea plangerii depuse in temeiul articolului 77.
(3) Actiunile introduse impotriva unei autoritati de supraveghere sunt aduse in fata instantelor din statul membru in care este stabilita autoritatea de supraveghere.
(4) in cazul in care actiunile sunt introduse impotriva unei decizii a unei autoritati de supraveghere care a fost precedata de un aviz sau o decizie a comitetului in cadrul mecanismului pentru asigurarea coerentei, autoritatea de supraveghere transmite curtii avizul respectiv sau decizia respectiva.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VIII: Cai de atac, raspundere si sanctiuni:
♦ Art. 77 - Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere
♦ Art. 79 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator
♦ Art. 80 - Reprezentarea persoanelor vizate
♦ Art. 81 - Suspendarea procedurilor
♦ Art. 82 - Dreptul la despagubiri si raspunderea
♦ Art. 83 - Conditii generale pentru impunerea amenzilor administrative
♦ Art. 84 - Sanctiuni

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)