Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Suspendarea procedurilor
Suspendarea procedurilor

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Suspendarea procedurilor

     CAPITOLUL VIII: Cai de atac, raspundere si sanctiuni


Articolul 81 - Suspendarea procedurilor

(1) in cazul in care o instanta competenta a unui stat membru are informatii ca pe rolul unei instante dintr-un alt stat membru se afla o actiune avand acelasi obiect in ceea ce priveste activitatile de prelucrare ale aceluiasi operator sau ale aceleasi persoane imputernicite de operator, instanta respectiva contacteaza instanta din celalalt stat membru pentru a confirma existenta unor astfel de actiuni.
(2) Atunci cand pe rolul unei instante dintr-un alt stat membru se afla o actiune avand acelasi obiect in ceea ce priveste activitatile de prelucrare ale aceluiasi operator sau ale aceleasi persoane imputernicite de operator, orice alta instanta competenta decat instanta sesizata initial poate suspenda actiunea aflata la ea pe rol.
(3) in cazul in care o astfel de actiune se judeca in prima instanta, orice instanta sesizata ulterior poate, de asemenea, la cererea uneia dintre parti, sa-si decline competenta, cu conditia ca respectiva actiune sa fie de competenta primei instante sesizate si ca dreptul aplicabil acesteia sa permita conexarea actiunilor.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VIII: Cai de atac, raspundere si sanctiuni:
♦ Art. 77 - Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere
♦ Art. 78 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere
♦ Art. 79 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator
♦ Art. 80 - Reprezentarea persoanelor vizate
♦ Art. 82 - Dreptul la despagubiri si raspunderea
♦ Art. 83 - Conditii generale pentru impunerea amenzilor administrative
♦ Art. 84 - Sanctiuni

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)