Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator
Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator

     CAPITOLUL VIII: Cai de atac, raspundere si sanctiuni


Articolul 79 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator

(1) Fara a aduce atingere vreunei cai de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere in temeiul articolului 77, fiecare persoana vizata are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care considera ca drepturile de care beneficiaza in temeiul prezentului regulament au fost incalcate ca urmare a prelucrarii datelor sale cu caracter personal fara a se respecta prezentul regulament.
(2) Actiunile introduse impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator sunt prezentate in fata instantelor din statul membru unde operatorul sau persoana imputernicita de operator isi are un sediu. Alternativ, o astfel de actiune poate fi prezentata in fata instantelor din statul membru in care persoana vizata isi are resedinta obisnuita, cu exceptia cazului in care operatorul sau persoana imputernicita de operator este o autoritate publica a unui stat membru ce actioneaza in exercitarea competentelor sale publice.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VIII: Cai de atac, raspundere si sanctiuni:
♦ Art. 77 - Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere
♦ Art. 78 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere
♦ Art. 80 - Reprezentarea persoanelor vizate
♦ Art. 81 - Suspendarea procedurilor
♦ Art. 82 - Dreptul la despagubiri si raspunderea
♦ Art. 83 - Conditii generale pentru impunerea amenzilor administrative
♦ Art. 84 - Sanctiuni

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)