Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Sanctiuni
Sanctiuni

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Sanctiuni

     CAPITOLUL VIII: Cai de atac, raspundere si sanctiuni


Articolul 84 - Sanctiuni

(1) Statele membre stabilesc normele privind alte sanctiunile aplicabile in caz de incalcare a prezentului regulament, in special pentru incalcari care nu fac obiectul unor amenzi administrative in temeiul articolului 83, si iau toate masurile necesare pentru a garanta faptul ca acestea sunt puse in aplicare. Sanctiunile respective sunt eficace, proportionale si disuasive.
(2) Fiecare stat membru informeaza Comisia cu privire la dispozitiile de drept intern pe care le adopta in temeiul alineatului (1) pana la 25 mai 2018, precum si, fara intarziere, cu privire la orice modificare ulterioara a acestora.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VIII: Cai de atac, raspundere si sanctiuni:
♦ Art. 77 - Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere
♦ Art. 78 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere
♦ Art. 79 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator
♦ Art. 80 - Reprezentarea persoanelor vizate
♦ Art. 81 - Suspendarea procedurilor
♦ Art. 82 - Dreptul la despagubiri si raspunderea
♦ Art. 83 - Conditii generale pentru impunerea amenzilor administrative

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)