Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Conditii generale pentru impunerea amenzilor administrative
Conditii generale pentru impunerea amenzilor administrative

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Conditii generale pentru impunerea amenzilor administrative

     CAPITOLUL VIII: Cai de atac, raspundere si sanctiuni


Articolul 83 - Conditii generale pentru impunerea amenzilor administrative

(1) Fiecare autoritate de supraveghere asigura faptul ca impunerea unor amenzi administrative in conformitate cu prezentul articol pentru incalcarile prezentului regulament mentionate la alineatele (4) , (5) si, (6) este, in fiecare caz, eficace, proportionala si disuasiva.
(2) in functie de circumstantele fiecarui caz in parte, amenzile administrative sunt impuse in completarea sau in locul masurilor mentionate la articolul 58 alineatul (2) literele (a) -(h) si (j) . Atunci cand se ia decizia daca sa se impuna o amenda administrativa si decizia cu privire la valoarea amenzii administrative in fiecare caz in parte, se acorda atentia cuvenita urmatoarelor aspecte:
a) natura, gravitatea si durata incalcarii, tinandu-se seama de natura, domeniul de aplicare sau scopul prelucrarii in cauza, precum si de numarul persoanelor vizate afectate si de nivelul prejudiciilor suferite de acestea;
b) daca incalcarea a fost comisa intentionat sau din neglijenta;
c) orice actiuni intreprinse de operator sau de persoana imputernicita de operator pentru a reduce prejudiciul suferit de persoana vizata;
d) gradul de responsabilitate al operatorului sau al persoanei imputernicite de operator tinandu-se seama de masurile tehnice si organizatorice implementate de acestia in temeiul articolelor 25 si 32;
e) eventualele incalcari anterioare relevante comise de operator sau de persoana imputernicita de operator;
f) gradul de cooperare cu autoritatea de supraveghere pentru a remedia incalcarea si a atenua posibilele efecte negative ale incalcarii;
g) categoriile de date cu caracter personal afectate de incalcare;
h) modul in care incalcarea a fost adusa la cunostinta autoritatii de supraveghere, in special daca si in ce masura operatorul sau persoana imputernicita de operator a notificat incalcarea;
i) in cazul in care masurile mentionate la articolul 58 alineatul (2) au fost dispuse anterior impotriva operatorului sau persoanei imputernicite de operator in cauza cu privire la acelasi obiect, respectarea respectivelor masuri;
j) aderarea la coduri de conduita aprobate, in conformitate cu articolul 40, sau la mecanisme de certificare aprobate, in conformitate cu articolul 42; si
k) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstantelor cazului, cum ar fi beneficiile financiare dobandite sau pierderile evitate in mod direct sau indirect de pe urma inca


Alte dispozitii din CAPITOLUL VIII: Cai de atac, raspundere si sanctiuni:
♦ Art. 77 - Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere
♦ Art. 78 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere
♦ Art. 79 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator
♦ Art. 80 - Reprezentarea persoanelor vizate
♦ Art. 81 - Suspendarea procedurilor
♦ Art. 82 - Dreptul la despagubiri si raspunderea
♦ Art. 84 - Sanctiuni

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)