Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Reprezentarea persoanelor vizate
Reprezentarea persoanelor vizate

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Reprezentarea persoanelor vizate

     CAPITOLUL VIII: Cai de atac, raspundere si sanctiuni


Articolul 80 - Reprezentarea persoanelor vizate

(1) Persoana vizata are dreptul de a mandata un organism, o organizatie sau o asociatie fara scop lucrativ, care au fost constituite in mod corespunzator in conformitate cu dreptul intern, ale caror obiective statutare sunt de interes public, care sunt active in domeniul protectiei drepturilor si libertatilor persoanelor vizate in ceea ce priveste protectia datelor lor cu caracter personal, sa depuna plangerea in numele sau, sa exercite in numele sau drepturile mentionate la articolele 77, 78 si 79, precum si sa exercite dreptul de a primi despagubiri mentionat la articolul 82 in numele persoanei vizate, daca acest lucru este prevazut in dreptul intern.
(2) Statele membre pot prevedea ca orice organism, organizatie sau asociatie mentionata la alineatul (1) din prezentul articol, independent de mandatul unei persoanei vizate, are dreptul de a depune in statul membru respectiv o plangere la autoritatea de supraveghere care este competenta in temeiul articolului 77 si de a exercita drepturile mentionate la articolele 78 si 79, in cazul in care considera ca drepturile unei persoane vizate in temeiul prezentului regulament au fost incalcate ca urmare a prelucrarii.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VIII: Cai de atac, raspundere si sanctiuni:
♦ Art. 77 - Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere
♦ Art. 78 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere
♦ Art. 79 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator
♦ Art. 81 - Suspendarea procedurilor
♦ Art. 82 - Dreptul la despagubiri si raspunderea
♦ Art. 83 - Conditii generale pentru impunerea amenzilor administrative
♦ Art. 84 - Sanctiuni

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)