Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Autoritatea de supraveghere
Autoritatea de supraveghere

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Autoritatea de supraveghere

     CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente
                ↳ Sectiunea 1: Statutul independent


Articolul 51 - Autoritatea de supraveghere

(1) Fiecare stat membru se asigura ca una sau mai multe autoritati publice independente sunt responsabile de monitorizarea aplicarii prezentului regulament, in vederea protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea si in vederea facilitarii liberei circulatii a datelor cu caracter personal in cadrul Uniunii ("autoritatea de supraveghere") .
(2) Fiecare autoritate de supraveghere contribuie la aplicarea coerenta a prezentului regulament in intreaga Uniune. in acest scop, autoritatile de supraveghere coopereaza atat intre ele, cat si cu Comisia, in conformitate cu capitolul VII.
(3) in cazul in care mai multe autoritati de supraveghere sunt instituite intr-un stat membru, acesta desemneaza autoritatea de supraveghere care reprezinta autoritatile respective in cadrul comitetului si instituie un mecanism prin care sa asigure respectarea de catre celelalte autoritati a normelor privind mecanismul pentru asigurarea coerentei prevazut la articolul 63.
(4) Fiecare stat membru notifica Comisiei dispozitiile de drept pe care le adopta in temeiul prezentului capitol pana la 25 mai 2018 si, fara intarziere, orice modificare ulterioara pe care o aduce acestor dispozitii.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente:
♦ Art. 52 - Independenta
♦ Art. 53 - Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere
♦ Art. 54 - Norme privind instituirea autoritatii de supraveghere
♦ Art. 55 - Competenta
♦ Art. 56 - Competenta autoritatii de supraveghere principale
♦ Art. 57 - Sarcini
♦ Art. 58 - Competente
♦ Art. 59 - Rapoarte de activitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)