Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Competenta
Competenta

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Competenta

     CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente
                ↳ Sectiunea 2: Abilitari, sarcini si competente


Articolul 55 - Competenta

(1) Fiecare autoritate de supraveghere are competenta sa indeplineasca sarcinile si sa exercite competentele care ii sunt conferite in conformitate cu prezentul regulament pe teritoriul statului membru de care apartine.
(2) in cazul in care prelucrarea este efectuata de autoritati publice sau de organisme private care actioneaza pe baza literei (c) sau (e) de la articolul 6 alineatul (1) , este autoritatea de supraveghere din statul membru respectiv. in astfel de cazuri, nu se aplica articolul 56.
(3) Autoritatile de supraveghere nu sunt competente sa supravegheze operatiunile de prelucrare ale instantelor care actioneaza in exercitiul functiei lor judiciare.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente:
♦ Art. 51 - Autoritatea de supraveghere
♦ Art. 52 - Independenta
♦ Art. 53 - Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere
♦ Art. 54 - Norme privind instituirea autoritatii de supraveghere
♦ Art. 56 - Competenta autoritatii de supraveghere principale
♦ Art. 57 - Sarcini
♦ Art. 58 - Competente
♦ Art. 59 - Rapoarte de activitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)