Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Sarcini
Sarcini

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Sarcini

     CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente
                ↳ Sectiunea 2: Abilitari, sarcini si competente


Articolul 57 - Sarcini

(1) Fara a aduce atingere altor sarcini stabilite in temeiul prezentului regulament, fiecare autoritate de supraveghere, pe teritoriul sau:
a) monitorizeaza si asigura aplicarea prezentului regulament;
b) promoveaza actiuni de sensibilizare si de intelegere in randul publicului a riscurilor, normelor, garantiilor si drepturilor in materie de prelucrare. Se acorda atentie speciala activitatilor care se adreseaza in mod specific copiilor;
c) ofera consiliere, in conformitate cu dreptul intern, parlamentului national, guvernului si altor institutii si organisme cu privire la masurile legislative si administrative referitoare la protectia drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea;
d) promoveaza actiuni de sensibilizare a operatorilor si a persoanelor imputernicite de acestia cu privire la obligatiile care le revin in temeiul prezentului regulament;
e) la cerere, furnizeaza informatii oricarei persoane vizate in legatura cu exercitarea drepturilor sale in conformitate cu prezentul regulament si, daca este cazul, coopereaza cu autoritatile de supraveghere din alte state membre in acest scop;
f) trateaza plangerile depuse de o persoana vizata, un organism, o organizatie sau o asociatie in conformitate cu articolul 80 si investigheaza intr-o masura adecvata obiectul plangerii si informeaza reclamantul cu privire la evolutia si rezultatul investigatiei, intr-un termen rezonabil, in special daca este necesara efectuarea unei investigatii mai amanuntite sau coordonarea cu o alta autoritate de supraveghere;
g) coopereaza, inclusiv prin schimb de informatii, cu alte autoritati de supraveghere si isi ofera asistenta reciproca pentru a asigura coerenta aplicarii si respectarii prezentului regulament;
h) desfasoara investigatii privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv pe baza unor informatii primite de la o alta autoritate de supraveghere sau de la o alta autoritate publica;
i) monitorizeaza evolutiile relevante, in masura in care acestea au impact asupra protectiei datelor cu caracter personal, in special evolutia tehnologiilor informatiei si comunicatiilor si a practicilor comerciale;
j) adopta clauze contractuale standard mentionate la articolul 28 alineatul (8) si la articolul 46 alineatul (2) litera (d) ;
k) intocmeste si mentine la zi o lista in legatura cu cerinta privind evaluarea impactului asupra protecti


Alte dispozitii din CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente:
♦ Art. 51 - Autoritatea de supraveghere
♦ Art. 52 - Independenta
♦ Art. 53 - Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere
♦ Art. 54 - Norme privind instituirea autoritatii de supraveghere
♦ Art. 55 - Competenta
♦ Art. 56 - Competenta autoritatii de supraveghere principale
♦ Art. 58 - Competente
♦ Art. 59 - Rapoarte de activitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)