Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere
Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere

     CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente
                ↳ Sectiunea 1: Statutul independent


Articolul 53 - Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere

(1) Statele membre se asigura ca fiecare membru al autoritatii lor de supraveghere este numit prin intermediul unei proceduri transparente:
- de parlament;
- de guvern;
- de seful statului; sau
- de un organism independent imputernicit sa faca numiri in temeiul dreptului intern.
(2) Fiecare membru in cauza are calificarile, experienta si competentele necesare, in special in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, pentru a-si putea indeplini atributiile si exercita competentele.
(3) Atributiile unui membru inceteaza in cazul expirarii mandatului, in cazul demisiei sau pensionarii din oficiu in conformitate cu dreptul intern relevant.
(4) Un membru poate fi demis doar in cazuri de abateri grave sau daca nu mai indeplineste conditiile necesare pentru indeplinirea atributiilor sale.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente:
♦ Art. 51 - Autoritatea de supraveghere
♦ Art. 52 - Independenta
♦ Art. 54 - Norme privind instituirea autoritatii de supraveghere
♦ Art. 55 - Competenta
♦ Art. 56 - Competenta autoritatii de supraveghere principale
♦ Art. 57 - Sarcini
♦ Art. 58 - Competente
♦ Art. 59 - Rapoarte de activitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)