Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Rapoarte de activitate
Rapoarte de activitate

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Rapoarte de activitate

     CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente
                ↳ Sectiunea 2: Abilitari, sarcini si competente


Articolul 59 - Rapoarte de activitate

Fiecare autoritate de supraveghere intocmeste un raport anual cu privire la activitatile sale, care poate include o lista a tipurilor de incalcari notificate si a tipurilor de masuri luate in conformitate cu articolul 58 alineatul (2) . Rapoartele se transmit parlamentului national, guvernului si altor autoritati desemnate prin dreptul intern. Acestea se pun la dispozitia publicului, a Comisiei si a comitetului.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente:
♦ Art. 51 - Autoritatea de supraveghere
♦ Art. 52 - Independenta
♦ Art. 53 - Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere
♦ Art. 54 - Norme privind instituirea autoritatii de supraveghere
♦ Art. 55 - Competenta
♦ Art. 56 - Competenta autoritatii de supraveghere principale
♦ Art. 57 - Sarcini
♦ Art. 58 - Competente

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)