Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Independenta
Independenta

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Independenta

     CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente
                ↳ Sectiunea 1: Statutul independent


Articolul 52 - Independenta

(1) Fiecare autoritate de supraveghere beneficiaza de independenta deplina in indeplinirea sarcinilor sale si exercitarea competentelor sale in conformitate cu prezentul regulament.
(2) Membrul sau membrii fiecarei autoritati de supraveghere, in cadrul indeplinirii sarcinilor si al exercitarii competentelor sale (lor) in conformitate cu prezentul regulament, ramane (raman) independent (independenti) de orice influenta externa directa sau indirecta si nici nu solicita, nici nu accepta instructiuni de la o parte externa.
(3) Membrul sau membrii fiecarei autoritati de supraveghere se abtin de la a intreprinde actiuni incompatibile cu atributiile lor, iar pe durata mandatului, nu desfasoara activitati incompatibile, remunerate sau nu.
(4) Fiecare stat membru se asigura ca fiecare autoritate de supraveghere beneficiaza de resurse umane, tehnice si financiare, de un sediu si de infrastructura necesara pentru indeplinirea sarcinilor si exercitarea efectiva a competentelor sale, inclusiv a celor care urmeaza sa fie aplicate in contextul asistentei reciproce, al cooperarii si al participarii in cadrul comitetului.
(5) Fiecare stat membru se asigura ca fiecare autoritate de supraveghere isi selecteaza personalul propriu si detine personal propriu aflat sub conducerea exclusiva a membrului sau membrilor autoritatii de supraveghere respective.
(6) Fiecare stat membru se asigura ca fiecare autoritate de supraveghere face obiectul unui control financiar care nu aduce atingere independentei sale si ca dispune de bugete anuale distincte, publice, care pot face parte din bugetul general de stat sau national.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VI: Autoritati de supraveghere independente:
♦ Art. 51 - Autoritatea de supraveghere
♦ Art. 53 - Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere
♦ Art. 54 - Norme privind instituirea autoritatii de supraveghere
♦ Art. 55 - Competenta
♦ Art. 56 - Competenta autoritatii de supraveghere principale
♦ Art. 57 - Sarcini
♦ Art. 58 - Competente
♦ Art. 59 - Rapoarte de activitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)