Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Asistenta reciproca
Asistenta reciproca

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Asistenta reciproca

     CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta
                ↳ Sectiunea 1: Cooperare


Articolul 61 - Asistenta reciproca

(1) Autoritatile de supraveghere isi furnizeaza reciproc informatii relevante si asistenta pentru a pune in aplicare prezentul regulament in mod coerent si instituie masuri de cooperare eficace intre ele. Asistenta reciproca se refera, in special, la cereri de informatii si masuri de supraveghere, cum ar fi cereri privind autorizari si consultari prealabile, inspectii si investigatii.
(2) Fiecare autoritate de supraveghere ia toate masurile corespunzatoare necesare pentru a raspunde unei cererii a unei alte autoritati de supraveghere, fara intarzieri nejustificate si cel tarziu in termen de o luna de la data primirii cererii. Aceste masuri pot include, in special, transmiterea informatiilor relevante privind desfasurarea unei investigatii.
(3) Cererile de asistenta cuprind toate informatiile necesare, inclusiv scopul cererii si motivele care stau la baza acesteia. Informatiile care fac obiectul schimbului se utilizeaza numai in scopul in care au fost solicitate.
(4) Autoritatea de supraveghere solicitata nu poate refuza sa dea curs cererii, cu exceptia cazului in care:
a) nu are competenta privind obiectul cererii sau masurile pe care este solicitata sa le execute; sau
b) a da curs cererii ar incalca prezentul regulament sau dreptul Uniunii sau dreptului intern sub incidenta caruia intra autoritatea de supraveghere care a primit cererea.
(5) Autoritatea de supraveghere careia i s-a adresat cererea informeaza autoritatea de supraveghere care a transmis cererea cu privire la rezultate sau, dupa caz, la progresele inregistrate ori masurile intreprinse pentru a raspunde cererii. Autoritatea de supraveghere solicitata isi motiveaza fiecare refuz de a da curs cererii in temeiul alineatului (4) .
(6) Ca regula, autoritatile de supraveghere solicitate furnizeaza informatiile solicitate de alte autoritati de supraveghere pe cale electronica, utilizand un formular standard.
(7) Autoritatile de supraveghere solicitate nu percep nicio taxa pentru actiunile intreprinse de acestea in temeiul unei cereri de asistenta reciproca. Autoritatile de supraveghere pot conveni asupra unor norme privind retributiile reciproce in cazul unor cheltuieli specifice rezultate in urma acordarii de asistenta reciproca in situatii exceptionale.
(8) in cazul in care o autoritate de supraveghere nu furnizeaza informatiile mentionate la alineatul (5) din prezentul articol in termen de o luna de la primirea cererii d


Alte dispozitii din CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta:
♦ Art. 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
♦ Art. 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
♦ Art. 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
♦ Art. 64 - Avizul comitetului
♦ Art. 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
♦ Art. 66 - Procedura de urgenta
♦ Art. 67 - Schimb de informatii
♦ Art. 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
♦ Art. 69 - Independenta
♦ Art. 70 - Sarcinile comitetului
♦ Art. 71 - Rapoarte
♦ Art. 72 - Procedura
♦ Art. 73 - Presedintele
♦ Art. 74 - Sarcinile presedintelui
♦ Art. 75 - Secretariatul
♦ Art. 76 - Confidentialitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)