Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Sarcinile comitetului
Sarcinile comitetului

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Sarcinile comitetului

     CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta
                ↳ Sectiunea 3: Comitetul european pentru protectia datelor


Articolul 70 - Sarcinile comitetului

(1) Comitetul asigura aplicarea coerenta a prezentului regulament. in acest scop, din proprie initiativa sau, dupa caz, la solicitarea Comisiei, comitetul are, in special, urmatoarele sarcini:
a) sa monitorizeze si sa asigure aplicarea corecta a prezentului regulament, in cazurile prevazute la articolele 64 si 65, fara a aduce atingere sarcinilor autoritatilor nationale de supraveghere;
b) sa ofere consiliere Comisiei cu privire la orice aspect legat de protectia datelor cu caracter personal in cadrul Uniunii, inclusiv cu privire la orice propunere de modificare a prezentului regulament;
c) sa ofere consiliere Comisiei cu privire la formatul si procedurile pentru schimbul de informatii intre operatori, persoanele imputernicite de operatori si autoritatile de supraveghere pentru regulile corporatiste obligatorii;
d) sa emita orientari, recomandari si bune practici privind procedurile de stergere a linkurilor catre datele cu caracter personal, a copiilor sau a reproducerilor acestora de care dispun serviciile de comunicatii accesibile publicului, astfel cum se mentioneaza la articolul 17 alineatul (2) ;
e) sa examineze, din proprie initiativa, la cererea unuia dintre membrii sai sau la cererea Comisiei, orice chestiune referitoare la aplicarea prezentului regulament si sa emita orientari, recomandari si bune practici pentru a incuraja aplicarea coerenta a prezentului regulament;
f) sa emita orientari, recomandari si bune practici in conformitate cu prezentul alineat litera (e) in vederea detalierii criteriilor si conditiilor pentru deciziile bazate pe crearea de profiluri mentionate la articolul 22 alineatul (2) ;
g) sa emita orientari, recomandari si bune practici in conformitate cu litera (e) din prezentul alineat pentru stabilirea incalcarii securitatii datelor cu caracter personal si stabilirii intarzierilor nejustificate mentionate la articolul 33 alineatele (1) si (2) , precum si pentru circumstantele speciale in care un operator sau o persoana imputernicita de catre operator are obligatia de a notifica incalcarea securitatii datelor cu caracter personal;
h) sa emita orientari, recomandari si bune practici in conformitate cu litera (e) din prezentul alineat in ceea ce priveste circumstantele in care o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, mentionate la articolul 34 aline


Alte dispozitii din CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta:
♦ Art. 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
♦ Art. 61 - Asistenta reciproca
♦ Art. 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
♦ Art. 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
♦ Art. 64 - Avizul comitetului
♦ Art. 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
♦ Art. 66 - Procedura de urgenta
♦ Art. 67 - Schimb de informatii
♦ Art. 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
♦ Art. 69 - Independenta
♦ Art. 71 - Rapoarte
♦ Art. 72 - Procedura
♦ Art. 73 - Presedintele
♦ Art. 74 - Sarcinile presedintelui
♦ Art. 75 - Secretariatul
♦ Art. 76 - Confidentialitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)