Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Independenta
Independenta

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Independenta

     CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta
                ↳ Sectiunea 3: Comitetul european pentru protectia datelor


Articolul 69 - Independenta

(1) Comitetul actioneaza independent in indeplinirea sarcinilor sale sau in exercitarea competentelor sale in conformitate cu articolele 70 si 71.
(2) Fara a aduce atingere solicitarilor din partea Comisiei mentionate la articolul 70 alineatul (1) litera (b) si la articolul 70 alineatul (2) , comitetul, in indeplinirea sarcinilor sale sau in exercitarea competentelor sale, nu solicita si nu accepta instructiuni de la nicio parte externa.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta:
♦ Art. 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
♦ Art. 61 - Asistenta reciproca
♦ Art. 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
♦ Art. 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
♦ Art. 64 - Avizul comitetului
♦ Art. 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
♦ Art. 66 - Procedura de urgenta
♦ Art. 67 - Schimb de informatii
♦ Art. 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
♦ Art. 70 - Sarcinile comitetului
♦ Art. 71 - Rapoarte
♦ Art. 72 - Procedura
♦ Art. 73 - Presedintele
♦ Art. 74 - Sarcinile presedintelui
♦ Art. 75 - Secretariatul
♦ Art. 76 - Confidentialitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)