Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Secretariatul
Secretariatul

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Secretariatul

     CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta
                ↳ Sectiunea 3: Comitetul european pentru protectia datelor


Articolul 75 - Secretariatul

(1) Comitetul dispune de un secretariat, care este asigurat de Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor.
(2) Secretariatul isi indeplineste sarcinile exclusiv pe baza instructiunilor presedintelui comitetului.
(3) Personalul Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor implicat in indeplinirea sarcinilor conferite comitetului in temeiul prezentului regulament face obiectul unor linii de raportare separate in raport cu personalul implicat in indeplinirea sarcinilor conferite Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor.
(4) Daca este oportun, comitetul si Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor elaboreaza si publica un memorandum de intelegere pentru punerea in aplicare a prezentului articol, care sa stabileasca conditiile cooperarii si sa se aplice personalului Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor implicat in indeplinirea sarcinilor conferite comitetului in temeiul prezentului regulament.
(5) Secretariatul ofera sprijin analitic, administrativ si logistic comitetului.
(6) Secretariatul este responsabil in special de urmatoarele:
a) gestionarea curenta a activitatii comitetului;
b) comunicarea dintre membrii comitetului, presedintele acestuia si Comisie;
c) comunicarea cu alte institutii si cu publicul;
d) utilizarea mijloacelor electronice pentru comunicarea interna si externa;
e) traducerea informatiilor relevante;
f) pregatirea si monitorizarea actiunilor ulterioare reuniunilor comitetului;
g) pregatirea, redactarea si publicarea avizelor, deciziilor privind solutionarea litigiilor dintre autoritatile de supraveghere si a altor texte adoptate de comitet.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta:
♦ Art. 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
♦ Art. 61 - Asistenta reciproca
♦ Art. 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
♦ Art. 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
♦ Art. 64 - Avizul comitetului
♦ Art. 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
♦ Art. 66 - Procedura de urgenta
♦ Art. 67 - Schimb de informatii
♦ Art. 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
♦ Art. 69 - Independenta
♦ Art. 70 - Sarcinile comitetului
♦ Art. 71 - Rapoarte
♦ Art. 72 - Procedura
♦ Art. 73 - Presedintele
♦ Art. 74 - Sarcinile presedintelui
♦ Art. 76 - Confidentialitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)