Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Avizul comitetului
Avizul comitetului

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Avizul comitetului

     CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta
                ↳ Sectiunea 2: Asigurarea coerentei


Articolul 64 - Avizul comitetului

(1) Comitetul emite un aviz de fiecare data cand o autoritate de supraveghere competenta intentioneaza sa adopte oricare dintre masurile de mai jos. in acest scop, autoritatea de supraveghere competenta comunica proiectul de decizie comitetului, atunci cand:
a) vizeaza adoptarea unei liste de operatiuni de prelucrare care fac obiectul cerintei de efectuare a unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor, in conformitate cu articolul 35 alineatul (4) ;
b) in conformitate cu articolul 40 alineatul (7) , se refera la conformitatea cu prezentul regulament a unui proiect de cod de conduita sau a unei modificari sau extinderi a unui cod de conduita;
c) vizeaza aprobarea criteriilor pentru acreditarea unui organism in conformitate cu articolul 41 alineatul (3) sau a unui organism de certificare in conformitate cu articolul 43 alineatul (3) ;
d) vizeaza determinarea clauzelor standard in materie de protectie a datelor mentionate la articolul 46 alineatul (2) litera (d) sau la articolul 28 alineatul (8) ;
e) vizeaza autorizarea clauzelor contractuale mentionate la articolul 46 alineatul (3) litera (a) ; sau
f) vizeaza aprobarea regulilor corporatiste obligatorii in sensul articolului 47.
(2) Orice autoritate de supraveghere, presedintele comitetului sau Comisia poate solicita ca orice chestiune de aplicare generala sau care produce efecte in mai mult de un stat membru sa fie examinata de comitet in vederea obtinerii unui aviz, in special in cazul in care o autoritate de supraveghere competenta nu respecta obligatiile privind asistenta reciproca in conformitate cu articolul 61 sau privind operatiunile comune in conformitate cu articolul 62.
(3) in cazurile mentionate la alineatele (1) si (2) , comitetul emite un aviz cu privire la chestiunea care ii este prezentata, cu conditia sa nu fi emis deja un aviz cu privire la aceeasi chestiune. Avizul respectiv este adoptat in termen de opt saptamani cu majoritatea simpla a membrilor comitetului. Aceasta perioada poate fi prelungita cu sase saptamani, tinandu-se seama de complexitatea chestiunii. in ceea ce priveste proiectul de decizie mentionat la alineatul (1) transmis membrilor comitetului in conformitate cu alineatul (5) , un membru care nu a emis obiectii intr-un termen rezonabil indicat de presedinte se considera a fi de acord cu proiectul de decizie.
(4) Autoritatile de supraveghere si Comisia comunica pe cale electronica comite


Alte dispozitii din CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta:
♦ Art. 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
♦ Art. 61 - Asistenta reciproca
♦ Art. 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
♦ Art. 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
♦ Art. 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
♦ Art. 66 - Procedura de urgenta
♦ Art. 67 - Schimb de informatii
♦ Art. 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
♦ Art. 69 - Independenta
♦ Art. 70 - Sarcinile comitetului
♦ Art. 71 - Rapoarte
♦ Art. 72 - Procedura
♦ Art. 73 - Presedintele
♦ Art. 74 - Sarcinile presedintelui
♦ Art. 75 - Secretariatul
♦ Art. 76 - Confidentialitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)