Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Solutionarea litigiilor de catre comitet
Solutionarea litigiilor de catre comitet

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Solutionarea litigiilor de catre comitet

     CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta
                ↳ Sectiunea 2: Asigurarea coerentei


Articolul 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet

(1) Pentru a asigura aplicarea corecta si coerenta a prezentului regulament in cazuri individuale, comitetul adopta o decizie obligatorie in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand, in unul dintre cazurile mentionate la articolul 60 alineatul (4) , o autoritate de supraveghere vizata a formulat o obiectie relevanta si motivata la un proiect de decizie a autoritatii principale sau autoritatea principala a respins o astfel de obiectie ca nefiind relevanta sau motivata. Decizia obligatorie se refera la toate chestiunile vizate de obiectia relevanta si motivata, in special la chestiunea daca prezentul regulament a fost incalcat;
b) in cazul in care exista opinii divergente cu privire la care dintre autoritatile de supraveghere vizate detine competenta pentru sediul principal;
c) in cazul in care o autoritate de supraveghere competenta nu solicita avizul comitetului in cazurile mentionate la articolul 64 alineatul (1) sau nu tine seama de avizul comitetului emis in temeiul articolului 64. in acest caz, orice autoritate de supraveghere vizata sau Comisia poate comunica chestiunea comitetului.
(2) Decizia mentionata la alineatul (1) se adopta in termen de o luna de la prezentarea chestiunii, cu o majoritate de doua treimi a membrilor comitetului. Acest termen poate fi prelungit cu o luna, tinandu-se seama de complexitatea chestiunii. Decizia mentionata la alineatul (1) se motiveaza si se adreseaza autoritatii de supraveghere principale si tuturor autoritatilor de supraveghere vizate, fiind obligatorie pentru acestea.
(3) in cazul in care comitetul nu a fost in masura sa adopte o decizie in termenele mentionate la alineatul (2) , acesta isi adopta decizia in termen de doua saptamani de la data expirarii celei de a doua luni mentionate la alineatul (2) , cu o majoritate simpla a membrilor sai. in cazul in care membrii comitetului au opinii divergente in proportii egale, decizia se adopta prin votul presedintelui.
(4) Autoritatile de supraveghere vizate nu adopta o decizie asupra chestiunii prezentate comitetului in conformitate cu alineatul (1) in termenele mentionate la alineatele (2) si (3) .
(5) Presedintele comitetului notifica, fara intarzieri nejustificate, decizia mentionata la alineatul (1) autoritatilor de supraveghere vizate. Comitetul informeaza Comisia cu privire la acest lucru. Decizia se publica pe site-ul comitetului, fara intarziere, dupa notificarea de catre autoritatea de supraveghere a deciziei fina


Alte dispozitii din CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta:
♦ Art. 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
♦ Art. 61 - Asistenta reciproca
♦ Art. 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
♦ Art. 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
♦ Art. 64 - Avizul comitetului
♦ Art. 66 - Procedura de urgenta
♦ Art. 67 - Schimb de informatii
♦ Art. 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
♦ Art. 69 - Independenta
♦ Art. 70 - Sarcinile comitetului
♦ Art. 71 - Rapoarte
♦ Art. 72 - Procedura
♦ Art. 73 - Presedintele
♦ Art. 74 - Sarcinile presedintelui
♦ Art. 75 - Secretariatul
♦ Art. 76 - Confidentialitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)