Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere

     CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta
                ↳ Sectiunea 1: Cooperare


Articolul 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere

(1) Dupa caz, autoritatile de supraveghere desfasoara operatiuni comune, inclusiv investigatii comune si masuri comune de aplicare a legii, in care sunt implicati membri sau personal din autoritatile de supraveghere ale altor state membre.
(2) in cazul in care operatorul sau persoana imputernicita de operator detine sedii in mai multe state membre sau daca un numar semnificativ de persoane vizate din mai multe state membre sunt susceptibile de a fi afectate in mod semnificativ de operatiuni de prelucrare, o autoritate de supraveghere din fiecare dintre statele membre respective are dreptul de a participa la operatiunile comune. Autoritatea de supraveghere care este competenta in conformitate cu articolul 56 alineatul (1) sau alineatul (4) invita autoritatile de supraveghere din fiecare dintre aceste state membre sa ia parte la operatiunile comune respective si raspunde fara intarziere la cererea de participare a unei autoritati de supraveghere.
(3) O autoritate de supraveghere poate, in conformitate cu dreptul intern si cu acordul autoritatii de supraveghere din statul membru de origine, sa acorde competente, inclusiv competente de investigare, membrilor sau personalului autoritatii de supraveghere din statul membru de origine implicati in operatiuni comune sau, in masura in care dreptul statului membru al autoritatii de supraveghere din statul membru de primire permite acest lucru, poate autoriza membrii sau personalul autoritatii de supraveghere din statul membru de origine sa isi exercite competentele de investigare in conformitate cu dreptul statului membru al acestei din urma autoritati. Astfel de competente de investigare pot fi exercitate doar sub coordonarea si in prezenta membrilor sau personalului autoritatii de supraveghere din statul membru de primire. Membrii sau personalul autoritatii de supraveghere din statul membru de origine sunt supusi dreptului intern sub incidenta caruia intra autoritatea de supraveghere din statul membru de primire.
(4) in cazul in care, in conformitate cu alineatul (1) , personalul unei autoritati de supraveghere din statul membru de origine isi desfasoara activitatea intr-un alt stat membru, statul membru de primire isi asuma responsabilitatea pentru actiunile personalului respectiv, inclusiv raspunderea pentru eventualele prejudicii cauzate de membrii personalului respectiv in cursul operatiunilor acestora, in conformitate cu dreptul statului membru pe teritoriul caruia isi desfasoara operatiunile.
(5) S


Alte dispozitii din CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta:
♦ Art. 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
♦ Art. 61 - Asistenta reciproca
♦ Art. 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
♦ Art. 64 - Avizul comitetului
♦ Art. 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
♦ Art. 66 - Procedura de urgenta
♦ Art. 67 - Schimb de informatii
♦ Art. 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
♦ Art. 69 - Independenta
♦ Art. 70 - Sarcinile comitetului
♦ Art. 71 - Rapoarte
♦ Art. 72 - Procedura
♦ Art. 73 - Presedintele
♦ Art. 74 - Sarcinile presedintelui
♦ Art. 75 - Secretariatul
♦ Art. 76 - Confidentialitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)