Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Sarcinile presedintelui
Sarcinile presedintelui

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Sarcinile presedintelui

     CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta
                ↳ Sectiunea 3: Comitetul european pentru protectia datelor


Articolul 74 - Sarcinile presedintelui

(1) Presedintele are urmatoarele sarcini:
a) sa convoace reuniunile comitetului si sa stabileasca ordinea de zi;
b) sa notifice deciziile adoptate de comitet, in conformitate cu articolul 65, autoritatii de supraveghere principale si autoritatilor de supraveghere vizate;
c) sa asigure indeplinirea la timp a sarcinilor comitetului, in special in ceea ce priveste mecanismul pentru asigurarea coerentei mentionat la articolul 63.
(2) Comitetul stabileste in regulamentul sau de procedura repartizarea sarcinilor intre presedinte si vicepresedinti.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta:
♦ Art. 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
♦ Art. 61 - Asistenta reciproca
♦ Art. 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
♦ Art. 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
♦ Art. 64 - Avizul comitetului
♦ Art. 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
♦ Art. 66 - Procedura de urgenta
♦ Art. 67 - Schimb de informatii
♦ Art. 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
♦ Art. 69 - Independenta
♦ Art. 70 - Sarcinile comitetului
♦ Art. 71 - Rapoarte
♦ Art. 72 - Procedura
♦ Art. 73 - Presedintele
♦ Art. 75 - Secretariatul
♦ Art. 76 - Confidentialitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)