Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Schimb de informatii
Schimb de informatii

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Schimb de informatii

     CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta
                ↳ Sectiunea 2: Asigurarea coerentei


Articolul 67 - Schimb de informatii

Comisia poate adopta acte de punere in aplicare cu un domeniu de aplicare general pentru a defini modalitatile de realizare a schimbului electronic de informatii intre autoritatile de supraveghere, precum si intre autoritatile de supraveghere si comitet, in special formularul standard mentionat la articolul 64.
Actele de punere in aplicare respective sunt adoptate in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 93 alineatul (2).


Alte dispozitii din CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta:
♦ Art. 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
♦ Art. 61 - Asistenta reciproca
♦ Art. 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
♦ Art. 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
♦ Art. 64 - Avizul comitetului
♦ Art. 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
♦ Art. 66 - Procedura de urgenta
♦ Art. 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
♦ Art. 69 - Independenta
♦ Art. 70 - Sarcinile comitetului
♦ Art. 71 - Rapoarte
♦ Art. 72 - Procedura
♦ Art. 73 - Presedintele
♦ Art. 74 - Sarcinile presedintelui
♦ Art. 75 - Secretariatul
♦ Art. 76 - Confidentialitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)