Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Procedura de urgenta
Procedura de urgenta

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Procedura de urgenta

     CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta
                ↳ Sectiunea 2: Asigurarea coerentei


Articolul 66 - Procedura de urgenta

(1) In circumstante exceptionale, atunci cand o autoritate de supraveghere vizata considera ca exista o necesitate urgenta de a actiona in scopul protejarii drepturilor si libertatilor persoanelor vizate, aceasta poate, prin derogare de la mecanismul pentru asigurarea coerentei mentionat la articolele 63, 64 si 65 sau de la procedura mentionata la articolul 60, sa adopte de indata masuri provizorii menite sa produca efecte juridice pe propriul sau teritoriu, cu o perioada de valabilitate determinata, care sa nu depaseasca trei luni. Autoritatea de supraveghere comunica fara intarziere aceste masuri si motivele adoptarii lor celorlalte autoritati de supraveghere vizate, comitetului si Comisiei.
(2) in cazul in care o autoritate de supraveghere a adoptat o masura in temeiul alineatului (1) si considera ca este necesara adoptarea de urgenta a unor masuri definitive, aceasta poate solicita un aviz de urgenta sau o decizie obligatorie urgenta din partea comitetului, indicand motivele pentru aceasta solicitare.
(3) Orice autoritate de supraveghere poate solicita un aviz de urgenta sau o decizie obligatorie urgenta, dupa caz, din partea comitetului in cazul in care o autoritate de supraveghere competenta nu a luat o masura adecvata intr-o situatie in care exista o necesitate urgenta de a actiona pentru a proteja drepturile si libertatile persoanelor vizate, indicand motivele pentru solicitarea unui astfel de aviz sau a unei astfel de decizii, inclusiv pentru necesitatea urgenta de a actiona.
(4) Prin derogare de la articolul 64 alineatul (3) si de la articolul 65 alineatul (2) , un aviz de urgenta sau o decizie obligatorie urgenta mentionat(a) la alineatele (2) si (3) de la prezentul articol este adoptat(a) in termen de doua saptamani cu majoritate simpla a membrilor comitetului.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta:
♦ Art. 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
♦ Art. 61 - Asistenta reciproca
♦ Art. 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
♦ Art. 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
♦ Art. 64 - Avizul comitetului
♦ Art. 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
♦ Art. 67 - Schimb de informatii
♦ Art. 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
♦ Art. 69 - Independenta
♦ Art. 70 - Sarcinile comitetului
♦ Art. 71 - Rapoarte
♦ Art. 72 - Procedura
♦ Art. 73 - Presedintele
♦ Art. 74 - Sarcinile presedintelui
♦ Art. 75 - Secretariatul
♦ Art. 76 - Confidentialitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)