Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Comitetul european pentru protectia datelor
Comitetul european pentru protectia datelor

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Comitetul european pentru protectia datelor

     CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta
                ↳ Sectiunea 3: Comitetul european pentru protectia datelor


Articolul 68 - Comitetul european pentru protectia datelor

(1) Comitetul european pentru protectia datelor ("comitetul") este instituit ca organ al Uniunii si are personalitate juridica.
(2) Comitetul este reprezentat de presedintele sau.
(3) Comitetul este alcatuit din seful unei autoritati de supraveghere din fiecare stat membru si din Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor sau reprezentantii respectivi ai acestora.
(4) in cazul in care intr-un stat membru mai multe autoritati de supraveghere sunt responsabile de monitorizarea aplicarii dispozitiilor adoptate in temeiul prezentului regulament, se numeste un reprezentant comun in conformitate cu dreptul intern al statului membru respectiv.
(5) Comisia are dreptul de a participa la activitatile si reuniunile comitetului fara a avea drept de vot. Comisia numeste un reprezentant. Presedintele comitetului comunica Comisiei activitatile comitetului.
(6) in cazurile mentionate la articolul 65, Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor detine drept de vot numai cu privire la deciziile care privesc principiile si normele aplicabile in ceea ce priveste institutiile, organismele, oficiile si agentiile Uniunii care corespund pe fond cu cele din prezentul regulament.


Alte dispozitii din CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta:
♦ Art. 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
♦ Art. 61 - Asistenta reciproca
♦ Art. 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
♦ Art. 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
♦ Art. 64 - Avizul comitetului
♦ Art. 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
♦ Art. 66 - Procedura de urgenta
♦ Art. 67 - Schimb de informatii
♦ Art. 69 - Independenta
♦ Art. 70 - Sarcinile comitetului
♦ Art. 71 - Rapoarte
♦ Art. 72 - Procedura
♦ Art. 73 - Presedintele
♦ Art. 74 - Sarcinile presedintelui
♦ Art. 75 - Secretariatul
♦ Art. 76 - Confidentialitate

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)