Acasa | Protectia Datelor - Data Protection - GDPR | Confidentialitate
Confidentialitate

Regulamentul privind protectia si circulatia datelor personale | GDPR

Confidentialitate

     CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta
                ↳ Sectiunea 3: Comitetul european pentru protectia datelor


Articolul 76 - Confidentialitate

(1) Discutiile din cadrul comitetului sunt confidentiale in cazul in care comitetul considera ca acest lucru este necesar in conformitate cu regulamentul sau de procedura.
(2) Accesul la documentele prezentate membrilor comitetului, expertilor si reprezentantilor partilor terte este reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European si al Consiliului (1) .</b>
(1) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului si ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43) .


Alte dispozitii din CAPITOLUL VII: Cooperare si coerenta:
♦ Art. 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
♦ Art. 61 - Asistenta reciproca
♦ Art. 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
♦ Art. 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
♦ Art. 64 - Avizul comitetului
♦ Art. 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
♦ Art. 66 - Procedura de urgenta
♦ Art. 67 - Schimb de informatii
♦ Art. 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
♦ Art. 69 - Independenta
♦ Art. 70 - Sarcinile comitetului
♦ Art. 71 - Rapoarte
♦ Art. 72 - Procedura
♦ Art. 73 - Presedintele
♦ Art. 74 - Sarcinile presedintelui
♦ Art. 75 - Secretariatul

Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii
Avocat GDPR. Relatii de munca si comerciale

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale. Audit, implementare si monitorizare. Mai multe detalii


Noutati GDPR:   ♦ Audit, Implementare si Monitorizare GDPR   ♦ Legea nr. 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 - (Regulamentul general privind protectia datelor)